Frågor och synpunkter kring parkeringstillstånd

Kontaktuppgifter för dig som vill ställa frågor eller ge dina synpunkter kring parkeringstillstånd.

Frågor gällande ansökan om parkeringstillstånd

Har du en fråga eller synpunkt gällande själva tillståndet för färdtjänst eller riksfärdtjänst kan du antingen ringa eller skicka e-post till oss.

Webb

Telefon

Telefonnummer till kundtjänst 026-17 80 00. Fråga efter handläggare för färdtjänst.

E-post

Mejla din fråga eller synpunkt till fardtjanst.prh@gavle.se.

Frågor gällande regler för parkeringstillstånd

Webb

Våra regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar du här.

Telefon

Telefonnummer till kundtjänst 026-17 80 00. Fråga efter handläggare för färdtjänst.

E-post

Mejla din fråga eller synpunkt till fardtjanst.prh@gavle.se.

Frågor gällande parkeringsregler

Frågor som gäller parkeringsregler hanterar Gävle parkeringsservice.

Webb

Se parkeringsregler på Gävle Parkeringsservice webbplats.

Telefon

Telefonnummer till Gävle Parkeringsservice, 026-17 82 80.