Regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Här hittar du vad som gäller för att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och hur du ska hantera det. Här beskrivs också de olika parkeringstillstånden.

Två typer av parkeringstillstånd

För att beviljas parkeringstillstånd ska du på grund av funktionsnedsättning ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Din funktionsnedsättning ska vara bestående i minst sex månader. Det finns två olika typer av parkeringstillstånd, ett för förare och ett för passagerare. Du kan inte kombinera dem.

Parkeringstillstånd för förare

 • Din funktionsnedsättning gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.
 • Din funktionsnedsättning ska vara bestående i minst 6 månader.
 • Ansöker du om det här tillståndet är det bara du själv som får köra fordonet.

Parkeringstillstånd för passagerare

 • Du ska ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.
 • Din funktionsnedsättning ska vara bestående i minst 6 månader.
 • Du ska också ha ett tillsynsbehov som gör att du inte kan lämnas ensam när ni kommit fram. Det är alltså inte möjligt för dig att vänta ensam vid porten medan föraren parkerar fordonen någon annanstans, utan du måste ha ständig tillsyn.
 • Om du har ett parkeringstillstånd som passagerare är det alltid någon annan som kör fordonet. Men du som har fått tillståndet måste alltid vara med när parkeringstillståndet används.

Parkeringstillståndet har ett sigill

Det är viktigt att du kontrollerar att det sitter ett sigill på ditt parkeringstillstånd när du hämtar ut det. Utan sigillet är ditt parkeringstillstånd ogiltigt. Det är ditt ansvar att se till att sigillet sitter kvar på ditt parkeringstillstånd under hela tillståndsperioden.

Om sigillet på ditt parkeringstillstånd börjar bli slitet och har förlorat kvalitet behöver det tas bort och klistras på ett nytt, annars risker du att få parkeringsböter.

Kontakta handläggare för parkeringstillstånd via vår kundtjänst.

Det här gäller när du ska parkera

Du får

 • parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade
 • parkera längre tid än vad som normalt är tillåtet på vanliga tidsbegränsade parkeringsplatser. Vilka tidsgränser som gäller är olika beroende på vad som gäller på just den parkeringsplatsen. Mer informationen om tidsgränserna får du tillsammans med ditt parkeringstillstånd.
 • köra och parkera på en gågata om du ska besöka en adress på gågatan. Då ska du parkera bilen vid den adress du besöker och du får bara ha bilen parkerad i tre timmar. Du får inte köra fortare än den hastighet som människor går i, så kallade gångfart.

Du får inte

 • köra eller parkera på gångbanor eller cykelbanor
 • parkera bilen i strid mot trafikförordningens bestämmelser eller datumparkeringen
 • parkera på vänd-, last-, eller taxiplats, på- och avstigningsplats, reserverat körfält eller busshållplats.

Inom Gävle kommun är det avgiftsfritt att parkera på platser avsedda för rörelsehindrade med parkeringstillstånd och på allmänna parkeringar som ägs av kommunen. Undantag är när det finns tilläggsskyltar som säger något annat. Var uppmärksam på att andra regler kan gälla på privata parkeringar och på region Gävleborgs och andra myndigheters parkeringar i Gävle.

Placering av tillståndet

 • Placera parkeringstillståndet väl synligt i fordonets vindruta.
 • Sigillet och tillståndsnumret ska vändas utåt så att parkeringsvakter tydligt kan läsa giltighetstiden.
 • Lämna inte kvar parkeringstillståndet i bilen när du inte behöver det. Det är en värdehandling och kan stjälas.

Om parkeringstillståndet försvinner

Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling. Lämna därför inte kvar det i bilen när du inte använder det för att parkera. Om du förlorar ditt tillstånd ska du

 • göra en polisanmälan
 • ta en kopia av din polisanmälan
 • lämna in det eller skicka det till Samhällsbyggnad Gävles kundtjänst, Kyrkogatan 22.

Ditt förlorade tillstånd spärras av kommunen och vi tillverkar ett nytt till dig.

Missbruk av tillståndet

 • Tillståndet får inte lånas ut, säljas, kopieras eller på annat sätt överlåtas till någon annan.
 • Tillståndet får inte manipuleras.
  Parkering med tillståndet ska ske enligt gällande regler för parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Används det felaktigt har parkeringsvakter rätt att skriva ut felparkeringsavgifter (böter).
 • Om tillståndet missbrukas har kommunens utredare rätt att återkalla det. Grova missbruk kan bli föremål för polisanmälan.

Frågor och synpunkter

Kontaktuppgifter för frågor eller synpunkter kring parkeringstillstånd hittar du här.