Överklaga beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du inte är nöjd med beslutet du får kan du överklaga det. Det måste du göra inom tre veckor efter att du fått beslutet.

Överklaga

Du kan överklaga skriftligt på papper, eller via e-post.

I din överklagan ska du skriva

  • vilket beslut du överklagar (du kan också bifoga en kopia av beslutet)
  • hur du vill ändra beslutet
  • ditt namn, personnummer, bostadsadress och telefonnummer.

Om du använder dig av ett ombud måste du också skicka med en fullmakt som säger att personen har rätt att företräda dig.

Skicka din överklagan

Via brev

Du kan skicka din överklagan i ett brev till:

Samhällsbyggnadsnämnden
801 84 Gävle

Via e-post

Du som vill skicka din överklagan i e-post skickar den till:

fardtjanst.prh@gavle.se

När din överklagan kommit in

Om din överklagan har kommit in i rätt tid tar vi upp ditt ärende igen. Om vi väljer att inte ändra beslutet skickar vi det vidare till Länsstyrelsen Gävleborg som bedömer om beslutet ska ändras.

Frågor och synpunkter

Kontaktuppgifter för frågor eller synpunkter kring parkeringstillstånd hittar du här.