Avgifter och regler för riksfärdtjänst

Information om att resa med riksfärdtjänst samt vilka avgifter och regler som gäller.

Det här ger rätt till riksfärdtjänstresor

Riksfärdtjänstlagen säger att du har rätt till ersättning för reskostnader om

 • du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader eller utan ledsagare
 • du är folkbokförd i den kommun du söker riksfärdtjänst
 • din funktionsnedsättning är bestående i minst sex månader
 • du reser från en kommun till en annan inom Sverige.
 • din resa inte bekostas av till exempel kommunen, staten eller landstinget.

Läs mer om riksfärdtjänstlagen på riksdagens webbplats.

Du reser med allmänna kommunikationer eller taxi

När du ansökt om riksfärdtjänst kommer färdtjänstutredaren att bedöma vilket färdsätt du har rätt till. Bedömningen baseras på dina möjligheter att resa med allmänna kommunikationer.

1. Allmänna kommunikationer med ledsagning

I första hand tittar vi på dina möjligheter att använda allmänna kommunikationer med ledsagare. Exempel på allmänna kommunikationer är tåg, buss, flyg och båt. Ledsagarens uppgift är att hjälpa dig att genomföra resan.

2. Taxi och allmänna kommunikationer

Om delar av din resa inte går att genomföra med allmänna kommunikationer kan du bli beviljad taxi för sträckorna det gäller, medan resten av resan sker med allmänna kommunikationer. 

3. Taxi för hela resan

Om du inte kan använda allmänna kommunikationer för någon del av din resa kan du beviljas taxi för hela resan.

Observera! När det gäller allmänna kommunikationer ska du boka det billigaste färdsättet. Det innebär att du bokar en biljett i 2 klass som inte är ombokningsbar eller avbokningsbar.

Regler kring vilken typ av resor du får göra

Du kan använda riksfärdtjänst när du

 • reser till och från rekreation och fritidsverksamhet
 • gör en resa av annat, enskilt slag, till exempel att åka på semester, besöka släkt och vänner, en konsert eller annat som kan kopplas till din fritid.

Du kan inte resa med riksfärdtjänst vid:

 • Sjukresa. Du får inte riksfärdtjänst om du behöver resa till och från en vårdinrättning som sjukhus eller tandläkare. Resor till vårdinrättningar gör du med sjukresa. Du kan ansöka om att få göra sjukresa hos Region Gävleborg, telefon 026-15 40 00.
   Läs mer sjukresor på Region Gävleborgs webbplats.
 • Resa i arbetet. Om du behöver resa i ditt arbete är det din arbetsgivare som är ansvarig för resorna och du kan inte få riksfärdtjänst. Resor till och från utbildningar och kurser som har med arbete eller med förtroendeuppdrag att göra kan du inte heller göra med riksfärdtjänst.

Antal resor

 • Huvudregeln är att du ansöker för varje gång du vill resa.
 • Om du vet att du kommer att göra flera resor under en tidsperiod, exempelvis under sex månader, kan du ansöka om ett tillstånd för en längre period. Kommunens färdtjänstutredare bedömer då om du har rätt till det.

Ledsagare eller medresenär – vem får följa med på resan?

Beroende på vilken typ av resa du beviljats och det hjälpbehov du bedöms ha under resan kan du få ta med dig en ledsagare eller en medresenär.

Riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer och ledsagare

Om du beviljats resor med tåg, buss eller flyg med ledsagare, får du kostnadsfritt ta med dig en ledsagare som hjälper dig att genomföra resan. Du ansvarar själv för att utse din ledsagare. Det kan till exempel vara en vän, släkting eller en personlig assistent.

Riksfärdtjänst med taxi

Du som beviljas riksfärdtjänst med taxi får ta med dig en medresenär. Om du vill ta med en medresenär måste det stå med i ditt tillstånd, så tala om det när du ansöker. Medresenären betalar samma avgift som du gör.

En ledsagare kan du bli beviljad om du bedöms ha ett hjälpbehov i taxin under resans gång som gör att du inte kan genomföra resan själv. Det är färdtjänstutredaren som gör den bedömningen. Du ansvarar själv för att utse din ledsagare. Det kan till exempel vara en vän, släkting eller en personlig assistent.

Du får ta med det hjälpmedel som behövs för att genomföra själva resan, exempelvis rullstol eller rollator.

Ledarhund eller hund för hjälpmedel är tillåtet att ha med på resan. I övrigt är husdjur inte tillåtna under riksfärdtjänstresor.

Ersättning vid riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer

 • Spara alla kvitton och biljetter för din resa.
 • För att få ersättning efter resa måste du senast fyra veckor efter genomförd resa fylla i och skicka in blankett ”Ersättning för utlägg vid riksfärdtjänstresa och/eller färdtjänstresa i annan kommun utanför Gävleborgs län”. Den fick du tillsammans med ditt beslut om att du beviljats riksfärdtjänstresa.
 • Blanketten hittar du även här.
 • Skicka in den ifyllda blanketten och dina kvitton och biljetter till Samhällsbyggnad Gävle, 801 84 Gävle.
 • När vi har fått blankett, kvitton och biljetter från dig betalar vi tillbaka den summa som överstiger egenavgiften för riksfärdtjänstresan till dig.

Avgifter för riksfärdtjänstresa

När du reser  med riksfärdtjänst betalar kommunen en del av resan men du själv betalar också en del, den så kallade egenavgiften.

 • Egenavgift utgår från hur långt du reser. I tabellen ser du hur mycket du ska betala, utifrån hur långt du har rest.
 • Egenavgiften bestäms av regeringen. Resenärer under 26 år och studerande som har CSN-kort eller Sveriges förenade Studentkårers studentkort, betalar 70 % av egenavgiften.

Här ser du vad resan kostar dig

Resans längd i kilometer kopplat till egenavgift i kronor

Exempel: Reser du kortare än 100 km betalar du 105 kronor i egenavgift om du är över 26 år.

 • 0 – 100 km: Du betalar 105 kronor
 • 101 – 125 km: Du betalar 130 kronor
 • 126 – 150 km: Du betalar 165 kronor
 • 151 – 175 km: Du betalar 195 kronor
 • 176 – 200 km: Du betalar 220 kronor
 • 201 – 225 km: Du betalar 255 kronor
 • 226 – 250 km: Du betalar 275 kronor
 • 251 – 275 km: Du betalar 300 kronor
 • 276 – 300 km: Du betalar 320 kronor
 • 301 – 350 km: Du betalar 370 kronor
 • 351 – 400 km: Du betalar 420 kronor
 • 401 – 450 km: Du betalar 455 kronor
 • 451 – 500 km: Du betalar 480 kronor
 • 501 – 600 km: Du betalar 535 kronor
 • 601 – 750 km: Du betalar 600 kronor
 • 751 – 1000 km: Du betalar 655 kronor
 • 1001 – 1250 km: Du betalar 680 kronor
 • 1251 – 1500 km: Du betalar 700 kronor
 • 1501 och längre: Du betalar 755 kronor

Resans längd i kilometer kopplat till egenavgift i kronor

Exempel: Reser du kortare än 100 km betalar du 73 kronor i egenavgift om du är under 26 år.

 • 0 – 100 km: Du betalar 73 kronor
 • 101 – 125 km: Du betalar 91 kronor
 • 126 – 150 km: Du betalar 115 kronor
 • 151 – 175 km: Du betalar 136 kronor
 • 176 – 200 km: Du betalar 154 kronor
 • 201 – 225 km: Du betalar 178 kronor
 • 226 – 250 km: Du betalar 192 kronor
 • 251 – 275  km: Du betalar 210 kronor
 • 276 – 300  km: Du betalar 224 kronor
 • 301 – 350 km: Du betalar 259 kronor
 • 351 – 400 km: Du betalar 294 kronor
 • 401 – 450 km: Du betalar 318 kronor
 • 451 – 500 km: Du betalar 336 kronor
 • 501 – 600 km: Du betalar 374 kronor
 • 601 – 750 km: Du betalar 420 kronor
 • 751 – 1 000 km: Du betalar 458 kronor
 • 1 001 – 1 250 km: Du betalar 476 kronor
 • 1 251 – 1 500 km: Du betalar 490 kronor
 • Över 1 501 km: Du betalar 528 kronor

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter kring färdtjänst eller riksfärdtjänst hittar du kontaktuppgifter här.