Beställa riksfärdtjänstresa

Beroende på vilket färdsätt du har blivit beviljad beställer du dina resor på olika sätt.

Så beställer du resan

Om du beviljats resa med tåg, buss, flyg och med anslutningsresor – så kallade allmänna kommunikationer

Om du blivit beviljad resa med taxi

Taxiresor beställs hos Serviceresor en vecka innan avresedatum. Du kan beställa din resa på tre olika sätt:

  • Telefon – ring Serviceresor på telefonnummer 0771-64 64 65.
  • E-post – skicka din beställning med e-post till: bokning.serviceresor@regiongavleborg.se
  • SMS – skicka ett SMS till nummer 71370. I meddelandet skriver du: Serviceresa [mellanslag] och därefter din beställning.

Öppettider hos Serviceresor

Vardagar: 06.00-22.00
Lördagar och helgdagsaftnar: 07.00-22.00
Söndagar och helgdagar: 08.00-22.00

Avbeställa resa

Avbeställning för bokad resa ska göras två dagar före beviljad resdag. Kostnad för resa som ej avbokats betalas av resenären.

När du sökt och fått riksfärdtjänst beviljat

  • Läs igenom ditt beslut och tillhörande bilagor. Där står hur du ska beställa din resa och vad du har beviljats rätt till.
  • Tillsammans med beslutet får du också blanketten ”Ersättning för utlägg vid riksfärdtjänstresa”. Där står vad du behöver skicka in till oss för att få ersättning.