Så här fungerar hemtjänst

Hemtjänst är ett stöd för att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma och kan innefatta hjälp med personlig omvårdnad eller med hushållssysslor. 

Det här är hemtjänst

Du som bor hemma och behöver hjälp och stöd för att få vardagen att fungera kan behöva hemtjänst. Det innebär att en eller flera personer kommer hem till dig och hjälper dig med personlig omvårdnad. Du får hjälp med:

 • att göra dig i ordning för dagen eller natten
 • stöd vid måltider
 • att sköta din personliga hygien.

Från hemtjänsten kan du också få hjälp med:

 • städning
 • tvätt
 • inköp och ärenden
 • leverans av mat.

Du kan också ha rätt till stöd vid olika aktiviteter.

 • Social aktivitet – Du får stöd och sällskap vid en aktivitet du själv väljer, till exempel promenad, cafébesök, sportevenemang, bio, kyrkogårdsbesök, gå i butiker, kortspel eller någon social aktivitet i bostaden.
 • Ledsagning – Du får hjälp och stöd till och från och/eller under besök på till exempel hälsocentral, specialistsjukvård, tandläkare, frisör och fotvård.

Personen som kommer hem till dig är antingen anställd av kommunen eller av någon av de privata hemtjänstutförarna som är godkända av Gävle kommun. Har du en anhörig som vill hjälpa dig kan den personen bli anställd av kommunen. Det kallas att vara anhöriganställd. På sidan Anhöriganställning kan du läsa mer om vad det innebär.

 • Vedhuggning
 • Snöskottning
 • Trädgårdsskötsel
 • Återvinning av avfall
 • Skötsel av husdjur
 • Grövre städning, till exempel knäskura, ta ut stora mattor
 • Sanering
 • Flyttstädning
 • Flytta möbler
 • Städning av källare och vind
 • Putsa koppar och silver samt rengöra kristallkronor
 • Gardinbyte
 • Vädring av kläder
 • Handtvätt och mangling
 • Skjuts i utförarens bil, personalens privata bil eller i kundens bil

Hemtjänst du kan få utan prövning

Behöver du bara hjälp med enklare former av hemtjänst till exempel städning och inköp, godkänns din ansökan direkt om du uppfyller de krav som ställs. Det kallas förenklat beslut.

Läs mer på sidan Hemtjänst du kan få utan prövning, där du hittar information om vilken hjälp du kan få, vad som krävs och hur du ansöker.

Så här planeras din hemtjänst

Du är själv med och planerar hur just din hemtjänst ska fungera. Du får en kontaktperson i personalgruppen. Du och din kontaktperson kommer tillsammans överens om hur du vill ha din hemtjänst och överenskommelsen skrivs ner i din genomförandeplan som förvaras i en pärm hemma hos dig. Genomförandeplanen uppdateras regelbundet. Det är den som utför hemtjänsten hos dig som ansvarar för genomförandeplanen.

Om du är missnöjd med hemtjänsten

Om du inte är nöjd med hemtjänsten är det bra om du berättar om det. Här kan du läsa hur du gör om du har synpunkter eller klagomål på hemtjänstens verksamhet.

Till sidan Ansöka om att få och välja hemtjänst.

Hemtjänst på distans

Vi testar nya arbetssätt

Genom projektet Hemtjänst och hemsjukvård på distans får kunder och patienter i Valbo/Forsbacka hemtjänstområde prova en digital platta och testa vilka insatser som går att utföra på distans.

De insatser som man börjat med är tillsyn genom videosamtal, att skicka och ta emot meddelanden och att få en påminnelse när det är dags att ta medicin.

Se filmen om hur hemtjänst på distans kan fungera