Trygghetslarm

Med en trygghetslarm kan du dygnet runt påkalla hjälp om något skulle hända dig hemma. Du bär trygghetslarmet som ett armband eller i ett band runt halsen.

Ansök om trygghetslarm

För att få ett trygghetslarm, måste du ansöka om det, vilket du gör via den här blanketten.

Du kan också ringa kundtjänst.

Om du vill säga upp ditt larm kontaktar du din biståndshandläggare via kundtjänst.

Det här är ett trygghetslarm

När du fått ett larm beviljat installeras det hemma hos dig. Du får ett armband med en knapp som du kan trycka på för att tillkalla hjälp vid behov. Larmknappen kan också bäras i ett band runt halsen.

I samband med att trygghetslarmet installeras i ditt hem behöver du också lämna in nycklar till din bostad och port. Nycklarna förvaras hos oss i ett låst och larmat skåp.

Tänk på att larmet inte fungerar någon annanstans än i ditt hem.

Såhär fungerar det

Om du skulle behöva hjälp så trycker du på larmdosans knapp. Då går en signal till dem som arbetar för att kunna hjälpa dig om något händer. De svarar dygnet runt och du kan berätta för dem vad som har hänt. Om du av någon anledning inte kan svara så kommer de hem till dig ändå.

Trygghetslarm utan prövning

Du kan få ett larm utan att vi först bedömer ditt behov. Din ansökan godkänns direkt om du uppfyller de krav som ställs. Det kallas förenklat beslut.

Läs mer på sidan Hemtjänst du kan få utan prövning, där du hittar information om vilken hjälp du kan få, vad som krävs och hur du ansöker.

Så mycket kostar det

Här kan du läsa om de avgifter som gäller.

Om du är missnöjd

Om du inte är nöjd med ditt trygghetslarm är det bra om du berättar om det. Här kan du läsa hur du gör om du har synpunkter eller klagomål.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Här kan du läsa mer om hur du gör för att överklaga ett beslut.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom våra verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får föra vidare sådant de får veta som rör dig och de insatser du får utan att först ha fått ditt samtycke.