Ansök om lägenhet i ett vård- och omsorgsboende

Information om hur du ansöker om lägenhet i vård- och omsorgsboende och vem som kan ansöka.

Så får du lägenhet i vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende kan bli aktuellt för dig när det inte längre går att bo kvar hemma med hemtjänst. Du måste ha behov av det, det räcker alltså inte att vara gammal.

Biståndshandläggaren gör en utredning och bedömning av dina behov. Då ingår ofta ett hembesök. Sen får du veta om du får ett boende eller inte.

Avgifter och regler

Innan du ansöker kan det vara bra att läsa om avgifter och regler som gäller för vård- och omsorgsboende. Du hittar också hur du själv räknar ut vad du preliminärt kommer att betala för vård- och omsorgsboendet.

Ansök om lägenhet

Om du behöver lägenhet i ett vård- och omsorgsboende behöver du först ansöka om det. När vi fått in din ansökan tar vi beslut utifrån riktlinjerna i socialtjänstlagen.

Skriv ut och fyll i blanketten och skicka in den till oss. Information om vart den ska skickas står på blanketten. Du kan också ringa till vår kundtjänst och ansöka via telefon.

Ansök åt någon annan

För att ansöka åt någon annan måste du vara den personens förvaltare eller gode man. Men du kan alltid hjälpa någon annan att ansöka, till exempel en släkting eller vän till dig.

Du kan hjälpa till att fylla i blanketten och du kan även ringa in och göra en muntlig ansökan åt den du hjälper. När vi fått in ansökan tar vi kontakt med både dig och den personen. Det är alltid samma blankett som används, oavsett vem som söker.

Anmäl någon annans behov av stöd och hjälp

Är det någon i din närhet som du tror har behov av att flytta in i ett vård- eller omsorgsboende kan du kontakta oss per telefon och beskriva personens situation. Du kan vara anonym. Vi tar sedan kontakt med personen det gäller.

När du har ansökt

Efter att du skickat in din ansökan gör vi en utredning och bedömer vilka behov du har. Vi besöker dig där du bor nu och pratar med dig. Då kan någon anhörig eller vän till dig vara med om du vill det.

Utredningen vi gör ligger sedan till grund för det beslut vi tar. Antingen beviljas din ansökan eller så får du avslag. Avslag ges om dina behov inte är tillräckligt stora, utifrån riktlinjerna i socialtjänstlagen. 

Här kan du läsa om alla vård- och omsorgsboenden som finns i kommunen.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Här kan du läsa mer om hur du gör för att överklaga ett beslut.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom våra verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får föra vidare sådant de får veta som rör dig och de insatser du får utan att först ha fått ditt samtycke.