Det här är förskolan

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och förbereder barnet inför fortsatt skolgång. Förskolan är en frivillig skolform som styrs av läroplaner.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Här går barn mellan 1–5 år. Genom lek, skapande och utforskande får barnet möjlighet att utvecklas. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om språk, matematik, natur och teknik.

Du betalar en avgift när ditt barn går i förskola. Kostnaden baseras på vårdnadshavarnas inkomst.

Läs mer om vad som gäller för avgifter i förskolan

Information om förskolan på andra språk

Allmän förskola

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola. Allmän förskola är avgiftsfri och omfattar 525 timmar per år. Det motsvarar tre timmar per dag. Allmän förskola följer grundskolans terminer, vilket innebär att barnet är ledigt på lov- och studiedagar.

Hur mycket får mitt barn vara på förskolan?

Ditt barn kan vistas på förskolan olika mycket beroende på din sysselsättning.

Läs mer om vad som gäller för vistelsetider i förskolan

Ansökan

Du ansöker om plats i förskola via vår e-tjänst. Om du saknar fullständigt personnummer ansöker du via blankett.

Läs mer och ansök om plats i förskolan

När ditt barn har fått en plats

När ditt barn har fått plats på en förskola väntar introduktion. Under introduktionen får du och ditt barn lära känna pedagoger och verksamheten. Du får möjlighet att berätta vad ditt barn tycker om och annat som kan vara bra för pedagogerna att veta.

Under introduktionen får du som vårdnadshavare delta tillsammans med ditt barn.

Läs mer om vad som gäller när du har fått erbjudande om plats

Öppna förskolan

På öppna förskolan får ditt barn möjlighet att leka och utvecklas tillsammans med andra barn och en pedagog eller ledare. Samtidigt som du som förälder träffar andra vuxna att samtala med

Läs mer om öppna förskolan i Gävle kommun 

Mer om förskolan

Läs mer om förskolans läroplan på Skolverkets webbsida.

Sen en film från Skolverket om vad förskolan gör.