Elevhälsa i grundskola och grundsärskola

Alla elever har tillgång till elevhälsa på sin skola. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsoteam

På alla kommunala skolor finns ett elevhälsoteam. Det består av:

 • Rektor/biträdande rektor
 • Skolsköterska
 • Psykolog
 • Kurator
 • Specialpedagog
 • Studie- och yrkesvägledare

Elevhälsoteamet utreder elevers behov av särskilt stöd. Det är rektor på varje skola som är ansvarig för elevhälsan.

Kontakta elevhälsan

Kontakta elevhälsoteamet på ditt barns skola

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet på ditt barns skola på skolans webbplats.

Grundskolor i Gävle kommun

Kontakta centrala elevhälsan

Du som vill komma i kontakt med centrala elevhälsan kan kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Hälsobesök och vaccinationer i grundskolan

Förskoleklass

 • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

 • Samtal om trivsel, kamratrelationer och fritid.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt.
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund för elever födda 2002 och senare.

Årskurs 4

 • Hälsosamtal om inlärning, hälsa och livsstil.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg.

Årskurs 5

 • Vaccination mot HPV erbjuds till flickor.

Årskurs 7

 • Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg.

Årskurs 8

 • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta för elever födda 2002 och senare.