Välkommen till Sörbyskolan
En F-6 skola i Sörby

Sörbyskolan

Sörbyskolans vision är ”Trygga elever med hög måluppfyllelse!”. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 6 och anpassad grundskola årskurs 1-6.

Aktuellt på Sörbyskolan

 

Kontakta skolan

Välkommen att kontakta oss. Här har vi samlat viktiga kontaktuppgifter till skolan, fritidsverksamhet och elevhälsan.

Om skolan

På Sörbyskolan går elever från förskoleklass till årskurs 6 och anpassad grundskola årskurs 1-6. På skolan finns en särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrumet. Sörbyskolans verksamhet omfattar dessutom fritidshem och fritidsklubb.

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola på Sörbyskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Här hittar du information och tjänster för dig som har barn som går anpassad grundskola på Sörby.

Tydlig och strukturerad undervisning

Hos oss på Sörbyskolan ska alla elever utvecklas optimalt. Vår undervisning är tydlig och strukturerad och utmanar eleverna på rätt nivå. Genom att ha höga förväntningar på oss själva och våra elever skapar vi bra förutsättningar för en trygg skola med hög måluppfyllelse.

Förväntningar skola, elever, vårdnadshavare

 • Vi arbetar enligt nationella styrdokument
 • Vi gör vårt bästa för att stötta eleverna i deras kunskapsutveckling
 • Vi arbetar för att skapa ett bra samarbete med elever och vårdnadshavare
 • Vi värnar om elevernas fysiska och psykiska hälsa
 • Vi arbetar med attityder och värderingar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling

 • Du stödjer ditt barn i skolarbetet och deltar i möten gällande ditt barns skolgång
 • Du ger ditt barn de bästa förutsättningarna för att klara skoldagen
 • Du stödjer ditt barn i att följa skolans regler
 • Du samarbetar med skolans personal i arbetet kring attityder och värderingar för att motverka diskriminering och kränkande behandling

 • Du visar hänsyn och respekt gentemot alla du möter
 • Du följer skolans regler
 • Du gör ditt bästa i skolarbetet
 • Du bidrar till att skapa en trivsam och lugn arbetsmiljö
 • Du tar ansvar för skolans miljö och skolans material

Lärande för hållbar utveckling

Gävle kommun satsar på att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar om en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med handlingskompetens menas kunskap, vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor för en hållbar utveckling på ett sätt som inkluderar såväl dagens som kommande generationer, samt att ta ett globalt ansvar.

Lärande för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030 – de Globala målen för hållbar utveckling, som tagits fram av FN, och som nu hela världen arbetar för. Läs mer om hur vi jobbar med lärande för hållbar utveckling i hela kommunen här, och via #LHUGavle.

Trygghetsplan för Sörbyskolan

Vårt trygghetsarbete är upplagt enligt Gävlemodellen. Vi sätter stort fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Exempel på aktiviteter är rastaktiviteter, fadderverksamhet och trygghetsvandringar. Både personal och elever ska vara delaktiga i planens upprättande.

Allt du behöver veta samlat på ett ställe

Här hittar du all den information du behöver om grundskolan, som lovdagar, ledigheter, skolmat, en lista över både kommunala och fristående grundskolor, information om fritidshem, skolskjutsar och mycket mer.

Läs mer om grundskolan och ta del av relevanta tjänster

Klicka här för att läsa mer om kommunala grundskolor

Sörbyskolan på sociala medier
Följ gärna Sörbyskolan på Instagram för att enkelt ta del av nyheter och händelser hos oss hela året om.