Välkommen till Bergby centralskola
En F-9 skola i Bergby