Information till dig som ny elev i den kommunala gymnasieskolan

Här hittar du som blivit antagen till en utbildning på Borgis, Polhem och Vasa information som kan vara bra att veta inför terminsstarten i höst.

Terminsstart

Här hittar du datum för terminsstart. 

Ditt slutgiltiga antagningsbesked

Kom ihåg att gå in på gymnasieantagningen och tacka ja eller nej till programmet du blivit antagen till.

Busskort och reseersättning

Du behöver skicka in ansökan om elevresa senast 31 juli. För att vara berättigad till elevresa ska du studera på heltid och ha minst 6 km mellan ditt hem och skolan.

Skolmat och specialkost

Om du behöver specialkost måste du anmäla eller ansöka senast 30 juni (gäller för elever i grundskola, grundsärskola, årskurs 2 och 3 på gymnasium och gymnasiesärskola) eller 31 juli (gäller för elever som börjar i årskurs 1 på gymnasiet) för att få rätt mat vid terminsstart. Mer information om hur du ansöker om specialkost.

Om kurser på gymnasiet

En viktig skillnad mellan grundskola och gymnasiet är att du nu kommer att läsa kurser. Du läser olika kurser under årskurs 1, 2 och 3. Det innebär att det betyg du får i till exempel kursen Svenska 1 i årskurs 1 inte kommer att kunna förändras under åk 2 eller 3, eftersom du då läser andra kurser.

Modersmålsundervisning

Du som har ett annat modersmål än svenska eller tillhör en nationell minoritet kan ansöka om modersmålsundervisning på gymnasiet.

För att få en garanterad plats på modersmålsundervisning nästa läsår ansöker du senast den 30 april. För sent inkomna ansökningar beviljas endast i mån av plats. Även om du inte har ett slutgiltigt antagningsbesked behöver vi din ansökan senast den 30 april.

Mer information och hur du ansöker om att få modersmålsundervisning. 

Studiebidrag från CSN

När du går på gymnasiet får du studiebidrag från CSN – centrala studiestödsnämnden. Är du svensk medborgare behöver du inte ansöka om studiebidraget. Viktigt att tänka på är att studiebidraget kan dras in om du har ogiltig frånvaro. Mer information om bidrag för gymnasiestudier hittar du på CSN´s webbplats. 

Elevdator

Som ny elev får du en egen dator att använda under din gymnasietid. Datorerna delas ut under de första veckorna på höstterminen.

Innan datorn delats ut ska du som elev underteckna att du tagit del av information gällande elevdator. Du undertecknar via e-tjänst.

Vid frågor gällande stöld, skador, reparationer eller förlust  – kontakta IT-teknikern på den skola du går på.