Introduktionsprogram
Borgis, Polhem och Vasa

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram på IM-gymnasiet som ger dig möjlighet att komma in på ett nationellt program.

Fyra introduktionsprogram

Det finns fyra olika introduktionsprogram att välja mellan beroende på vad som passar dig bäst. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett annat nationellt program eller till arbete.

Språkintroduktion (IMS) är till för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Utbildningen planeras utifrån din bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper.

I Gävle finns språkintroduktion på de tre kommunala gymnasieskolorna.

Programinriktat val (IMV) syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Då det inte i förväg går att veta med säkerhet vilka program som kommer att erbjudas som IMV rekommenderar vi att du göra intresseanmälan till minst 5 program.

Gävle kommun och Sandvikens kommun har tecknat ett samverkansavtal gällande introduktionsprogrammet IMV, programinriktat val.

Avtalet gäller från och med 19/1-2022 och innebär följande för elever bosatta i Gävle och Sandviken:

 •  intresseanmälan till IMV öppnas för alla gymnasieprogram på de kommunala gymnasieskolorna i Gävle och Sandviken
 •  intresseanmälan görs via gymnasieantagningen i Falun
 •  gemensamma antagningskriterier och meritvärden ligger till grund vid bedömning av intresseanmälningarna.

Elever på IMV har terminsstart samtidigt som övriga elever på de nationella programmen.

Alla elever som blir behöriga i årskurs 1 har rätt att fortsätta läsa det nationella programmet. Om du efter årskurs 1 inte når behörighet för att fortsätta som behörig elev görs en individuell planering utifrån dina studieresultat och intressen.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

Yrkesintroduktion basår (IMYBAS)

Under basåret som alla elever går kan du läsa en eller flera av följande kurser, matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap. I utbildningen ingår även gymnasiekursen, Service och bemötande 1.

Undervisningen i ämnet service och bemötande ger dig möjlighet att utveckla kunskaper i att bemöta kunder eller gäster på ett serviceinriktat sätt och att tillvarata kundkontakter för att skapa goda relationer. Kunskaper som är viktiga inom alla yrkesområden.

Utifrån individuella behov kan studierna komma att kombineras med praktik.

Efter basåret kan den som uppnått behörighet söka ett yrkesprogram, söka något av våra tre yrkespaket eller fortsätta med en kombination av studier och praktik.

Individuellt alternativ (IMA) vänder sig i första hand till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som saknar godkända betyg i flera ämnen. Det vänder sig också till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dig för en annan utbildning.

Utbildningen utformas för varje enskild elev och kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser.

Individuellt alternativ A (IMAA)

Utbildningen vänder sig till dig som har en diagnos inom autismspektrumet och är i behov av en anpassad utbildning med en tydlig struktur.

Individuellt alternativ B (IMAB)

Utbildningen vänder sig till dig som har behov av många extra anpassningar och särskilt stöd.

Det kan till exempel vara så att du av olika anledningar har haft stor frånvaro under delar av högstadiet och därför behöver stöttning för att få till en fungerande skolgång.

Individuellt alternativ C (IMAC)

Utbildningen riktar sig till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning med ett tydligt mål att uppnå behörighet till ett nationellt program. Utbildningen har två spår, ett för behörighet till yrkesprogram och ett för behörighet till högskoleförberedande program.

Du kan läsa mer om utbildningens syfte och huvudsakliga innehåll i planen för introduktionsprogram.

Kontakt

Mikael Englund

Rektor
Telefon: 026-17 93 50
E-postadress: mikael.englund@gavle.se

 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Sofia Nordell Kvarnebrink

Rektor
Telefon: 026-17 99 21
E-postadress: sofia.nordell_kvarnebrink@gavle.se

 • Programinriktat val

Tommy Hellström

Rektor
Telefon: 070-414 08 08
E-postadress: tommy.hellstrom@gavle.se

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Vård- och omsorgsprogrammet

Linda Hillborg

Biträdande rektor
Telefon: 026-17 72 54
E-postadress: linda.hillborg@gavle.se

 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Anna Jerlinder Krüger

Biträdande rektor
Telefon: 026-17 92 21
E-postadress: anna.jerlinder_kruger@gavle.se

 • Yrkesintroduktion Fordons- och transportprogrammet

Sofia Wennerström

Biträdande rektor
Telefon: 076-760 42 22
E-postadress: sofia.wennerstrom@gavle.se

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
  • Vård- och omsorgsprogrammet

Marie Bagge

Biträdande rektor
Telefon: 070-414 03 93
E-postadress: marie.bagge@gavle.se

 • Yrkesintroduktion
  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om Introduktionsprogrammen.