Nyanlända elever i Gävle kommun

Alla barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skola. I Gävle kommun finns en mottagningsenhet för nyanlända barn.

Placerade barn har rätt att börja skolan

Alla elever som fått placering i kommunen eller har en fast bostadsadress i kommunen har rätt att börja i skolan. Det gäller även om eleven inte har de fyra sista siffrorna i sitt personnummer och är under 18 år.

Elever som bor på Migrationsverket och inte har blivit placerade i en kommun kan inte påbörja sina studier inom Gävle kommun.

Nyanlända barn 1–5 år

Förskolan är till för barn mellan ett och sex år. Förskolan är en frivillig skolform som styrs av läroplaner.

Läs mer förskolan och hur du ansöker.

Nyanlända elever 6–18 år

Barn som har varit i Sverige i två år eller mindre startar sin skolgång på Mottagningsenheten.

Mottagningsenheten kartlägger elevens kunskaper, har inskrivningssamtal och hälsokontroller. Därefter får eleven en ordinarie skolplacering inom grundskoleutbildning eller på ett introduktionsprogram på gymnasiet.

Mottagningsenheten ansvarar för kontakten med skolenheter vid övergång och placering.

Undervisning i modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska eller tillhör en nationell minoritet kan ansöka om modersmålsundervisning i skolan.

Om den svenska skolan

Information om den svenska skolan för dig som är nyanländ.

Kontakt

mottagning.nyanlanda@gavle.se