Så fungerar yrkesutbildning

En yrkesutbildning passar dig som gillar en blandning av praktiska och teoretiska studier.

Vuxenutbildningen i Gävle kommun erbjuder ett antal gymnasiala yrkesutbildningar inom olika yrkesområden, motsvarande gymnasieprogrammen. Möjlighet finns även att läsa yrkesutbildning som lärling, både som enskild och i grupp. Den som har tidigare erfarenhet inom specifik bransch kan även få delar av kurserna validerade.

Syftet med yrkesutbildning är att motverka brist på arbetskraft och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning, alternativt har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Läs mer och ansök

Ansök till en yrkesutbildning.

Ansök till en lärlingsutbildning.

Ansök till en yrkeshögskola.

Hitta utbildning i Gävleborgs län

Rätt utbildning är en nyckel till arbetsmarknaden. Här kan du hitta utbildningar på gymnasienivå, yrkeshögskolenivå, folkhögskolenivå och arbetsförmedlingens utbildningar (om du är arbetslös). Utbildningarna är bland annat inom yrken där det finns behov av arbetskraft.

Karensregler

Du som slutfört en yrkesutbildning eller sammanhållen utbildning hos Vuxenutbildningen i Gävle kan inte bli antagen till en ny utbildning förrän tidigast 9 månader efter avslutad utbildning. Det kallas karens. Det gäller även

  • för beviljande av interkommunal ersättning vid ansökan i annan kommun.
  • om du har slutfört en utbildning i en annan kommun som du har beviljats interkommunal ersättning för.

  • Yrkesutbildning oavsett inriktning
  • Vårdutbildning 1 650 poäng oavsett inriktning eller VOC diplom
  • Yrkesutbildning i kombination med sfi/sva oavsett inriktning.
  • Lärlingsutbildning oavsett inriktning

  • Ansökan till en påbyggnadsutbildning till en tidigare slutförd grundutbildning inom samma yrkesområde eller bransch.
  • Ansökan till ordinarie sfi.