Lära dig ett yrke på en arbetsplats – lärling

För dig som vill genomföra en yrkesutbildning direkt på ett företag. Du läser även kurser från gymnasiet på din arbetsplats och ibland även på en skola.

Ansök till en lärlingsutbildning

Ansökan

Här kan du som är folkbokförd i Gävle kommun göra din ansökan till de lärlingsutbildningar du hittar i vårt utbud av yrkesutbildningar. Om du är osäker på vilka kurser du behöver läsa för att nå ditt mål med dina studier kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare. Du anmäler dig till någon av kurserna via blanketten nedan. Fyll i hela blanketten, skriv ut den och underteckna med din namnteckning.

Om du har skyddad identitet använder du denna blankett som du skriver ut och skickar per post till SKID, Vuxenutbildningen Gävle kommun, Box 825, 801 30 Gävle. Vid frågor, kontakta Kundtjänst 026-17 80 00 för kontakt med ansvarig studie- och yrkesvägledare.

Behörighet för att kunna ansöka

Om du har en fullständig gymnasieutbildning kan du söka direkt efter gymnasiet.

Om du inte har en fullständig gymnasieutbildning kan du ansöka från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. För att få en lärlingsplats måste du ha kunskaper motsvarande grundskola.

Hitta din egen lärlingsplats

Vuxenutbildningen kan starta specifika lärlingsutbildningar inom ett visst yrkesområde som du kan söka till. Vi erbjuder även individuella lärlingsplatser, vilket innebär att du utifrån ditt eget önskemål om yrkesinriktning kontaktar företag och hittar din egen lärlingsplats.

Kontakta oss för att få hjälp av lärlingsutbildningens samordnare.

Det här är lärlingsutbildning

Som lärling lär du dig ett yrke direkt på en arbetsplats. Du läser gymnasiala yrkeskurser på arbetsplatsen och ibland även på en skola. På arbetsplatsen har du en utsedd handledare. Handledaren har yrkeskunskaperna och ska hjälpa dig att nå dina kursmål.

Det är Vuxenutbildningen i Gävle som ansvarar för utbildningen och ger lärarstöd samt utfärdar gymnasiebetyg efter avslutad utbildning. Utbildningstiden är individuell och utgår från ditt mål med studierna.

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Du behöver däremot själv stå för kostnader för exempelvis kurslitteratur, arbetskläder med mera.

Informationsträffar

Du som vill veta mer om lärlingsutbildning är välkommen att delta på våra informationsträffar.

Informationsträffar om lärlingsutbildningen