Turism, kongress och event
- satsande besöksnäring med ökande efterfrågan och ledigt marknadssegment