Barnens Hemlingby

Lekområdet "Inte nudda marken"

I Hemlingby friluftsområde finns det mycket att göra för lekfulla och nyfikna barn. Här finns bland annat lekområden, djur, pulkabacke och sommarbad.

Leka och lära

I Hemlingby finns lekområdet Inte nudda marken - här gäller det att klättra omkring och undvika att nudda marken.

Längs upplevelsespåret Storskogen möter du djur och växter i storformat. Spåret är 600 meter långt och börjar vid spårcentralen.

För de mindre barnen finns en lekplats utanför Hemlingbystugan.

Bänkbord finns i anslutning till områdena.

Djur

Det finns en hel del djur i Hemlingby friluftsområde. Här kan du träffa ardennerhästen Berta, får, höns och kaniner. Och på sommaren kan du se bin i visningsbigården. I skogen kan du titta efter vilda djur.

På vintern

På vintern kan du bland annat:

Du kan också hyra utrustning i storlekar framförallt anpassade till barn och ungdomar. 

På sommaren

Lov

loven anordnas särskilda aktiviteter för barn och unga i Hemlingby friluftsområde.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-25

Friluftsdag i Hemlingby?

Läs mer i informationdbladet Friluftsdag i Hemlingby Friluftsdag i Hemlingby - Information

Ali, Sara & Allemansråttan

Läs berättelse om Ali, Sara och Allemansråttan

Lek, lär och sprid!

Information om Allemansrätten