Välkommen till Öster-Alderholmen!
Öster, Alderholmen (Gävle Strand) och Näringen.