Anmäl ett problem eller fara kring snöröjning

Här hittar du information om hur du kan anmäla problem eller faror kring snöröjningen. Det kan till exempel handla om att du sett en snöhög som skymmer sikten i en korsning, eller annat som gäller snöröjning.

Fastighetsägaren ansvarar för att hålla trottoarer och grindhål framkomliga, samt ta bort istappar. Om du upptäcker problem eller faror ska du därför kontakta fastighetsägaren.

Läs mer om fastighetsägares ansvar under vintern.

Om det gäller en kommunala lokaler eller bostäder hittar du kontaktvägar under ”Kommunala bostäder och fastigheter” här nedanför.

Kommunala fastigheter

Upptäcker du problem eller faror som gäller kommunala förskolor, skolor, idrottsanläggningar, kulturbyggnader eller kontorsfastigheter ska du göra en felanmälan till Gavlefastigheter.

Gör en felanmälan av problem eller faror i kommunala fastigheter.

Kommunala bostäder

Om problemet eller faran gäller Gavlegårdarnas bostäder ska du kontakta Gavlegårdarna.

Kontaktuppgifter till Gavlegårdarna.

Om du anser att snöröjning eller halkbekämpningen har brustit på ett sådant sätt att det innebär trafikfara eller fara för person eller egendom kan du anmäla det via vår e-tjänst. Där kan du till exempel också anmäla snöhögar och plogvallar som skymmer sikten i en korsning eller om en gata inte snöröjts enligt prioriteringsordningen och åtgärdstiderna längst ner på sidan.

Om du som privatperson eller fastighetsägare får en skada på din fastighet eller egendom som är orsakad av kommunens snöröjning kan du skicka in ett skadeståndsanspråk. Egendom som är placerad utanför tomtgräns ersätts inte. Kontakta kommunens kundtjänst så får du en blankett för skadeanmälan via e-post eller brev.

Så går snöröjningen till

För att underlätta för dig som trafikant och för de som kör plogbilarna snöröjer vi oftast på natten. Vid normalt snöfall beräknas det ta cirka 10 timmar att snöröja alla gator i Gävle. Vid större snöfall kan det ta upp till 12 timmar. Vid snöröjning plogas kommunens gator och gång- och cykelvägar. Dessutom halkbekämpas alla gång- och cykelvägar. Läs mer om vinterväghållning.

Så här prioriterar vi vid snöröjning:

Gator och vägar snöröjs enligt en bestämd turordning utifrån typ av gata och var trafikmängden är störst.

  1. Prioriterade cykelvägar. Snöröjningen startar vid cirka 3 centimeter snödjup och åtgärdstiden är cirka 4–6 timmar.
  2. Övriga cykelvägar. Snöröjningen startar vid cirka 5 centimeter snödjup och åtgärdstiden är cirka 8–10 timmar.
  3. Större trafikleder och bussgator. Snöröjningen startar vid cirka 6 centimeter snödjup och åtgärdstiden är cirka 6–8 timmar.
  4. Mindre trafikleder, bostadsgator och övriga gator och vägar. Snöröjningen startar vid cirka 8 centimeter snödjup och åtgärdstiden är cirka 8–10 timmar.

Du kan se de gator som kommunen sköter om via vår karttjänst.