Näringslivsavdelningens nyhetsbrev augusti 2023

Information från Näringslivsavdelningen, Gävle kommun

Bygglovpris

Byggbranschen har sagt sitt – Gävle kommun är snabbast i Sverige!

Gävle kommun har fått pris av privata byggaktörer som den kommun som har kortast ledtider av alla större kommuner i Sverige när det gäller bygglovs- och detaljplaneprocesser.

– Jag är såklart jättestolt över detta pris, men jag är mest glad att de fina insatser som våra duktiga medarbetare och chefer gör varje dag uppmärksammas, säger Ulrica Olsson, verksamhetschef för plan och bygg i Gävle kommun.

Gävle kommun fortsätter utveckla och underlätta bygglovsprocessen för sina kunder. Eftersom plan- och bygglagstiftningen är komplex, och kommunen ser att många kunder behöver komplettera sina bygglovsansökningar innan handläggningen av ärendet kan inledas, pågår ett utvecklingsarbete inom kommunen.

På bilden ser vi Gävle kommuns verksamhetschef Ulrica Olsson.

Snabbast i Sverige – läs mer här


Ersbo

Gävle kommunen säljer verksamhetsmark till näringslivet

Just nu förbereds inför försäljning av verksamhetsmark i området Ersbo Syd etapp 4.
Inom kort kommer en entreprenad som gör utbyggnaden av gator, el- och vattenledningar att upphandlas.

– Vi bygger ut och säljer området i etapper för att vi ska få ut tomter på marknaden så fort som möjligt. Det ger oss också en möjlighet att ta tempen på marknaden innan vi bygger ut hela området och vi kan också göra mindre justeringar i till exempel tomtstorlekar, utifrån näringslivets behov, säger Anders Ekman (C ), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ta del av hela artikeln här


Nu kör vi igen! Vecka 45 är det dags för årets Företagarvecka!

För tredje året i rad arrangerar Gävle kommun och Sandvikens kommun en gemensam Företagarvecka. Syftet med veckan är lika tidigare att lyfta och synliggöra företagandet i regionen, att inspirera, informera och bjuda på företagarnytta.

Datum blir 7-10 november och veckan inleds på tisdagen med att Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande, Gävle kommun och Peter Kärnström (S) kommunalråd, Sandvikens kommun inviger årets evenemang. Direkt efter får vi lyssna till kocken, krögaren och entreprenören Pontus Frithiof, som berättar om sin resa.

En nyhet för i år är att vi under veckan erbjuder företag att få besök av politiker och tjänstepersoner från Gävle kommun för att samtal om hur det är att driva företag i Gävle.

Gävle-Sandviken Företagarvecka. Läs mer här


Kickstart – internationell affärsutveckling

Lär dig grunderna inom exportstrategi, export-försäljning och exportregler för att lyckas med din internationella expansion.

Välkommen till en eftermiddag där vi tar dig med på exportresans olika utmaningar. Du får bland annat en introduktion i att analysera marknaden, hur du söker marknadsinformation, att sätta budget, planera resurser och söka finansiering med mera.

Exportresan – anmäl dig här


Stora gasklockan
Foto: Thuresson, Veronica

 

 

 

Välkommen på höstens Näringslivsfrukost!

Den 26 september bjuder vi in till Näringslivsfrukost i Stora Gasklockan, en mötesplats för näringslivet, tjänstepersoner från offentlig sektor och politiker.

Även denna gång kommer vi att få lyssna till lokala företagare, få information om vad som är på gång inom vår kommun, hylla vinnaren av utmärkelsen ”Bra gjort för Gävle”, besöka vår minimässa och få chansen att nätverka både före och efter scenprogrammet.

Kaffe/te och smörgås serveras från 7.30. Scenprogram mellan 8.00 – 9.15. Minimässa och mingel 9.15 – 10.00 för de som önskar.

Näringslivsfrukost – anmäl dig här


Bli en smartare företagare, få bättre koll på din marknad och våga testa dina tankar!

Den 3-5 oktober kickstartar vi höstens omgång av Boost Chamber med tre intensiva dagar i Gävle. Har du en affärsidé du tror på men inte vet hur du ska ta vidare? Driver du en startup som inte riktigt tagit fart? Ta då chansen att genom Boost Chamber få kunskap och insikter om vilka steg du behöver ta och varför.

Mer info om Boost Chamber

 


Aktivitetskalender

Hästen till folket – travrace i Boulognerskogen – 10/9
Läs mer här

World Cup Volt Hockey – 15-17/9
Länk till mer info och anmälan

Innovation Week X – 25-29/9
Läs mer här

Jobb- och utbildningsmässan – 11/10
Länk till mer info

Anbudsskola – 12/10
Läs mer och anmäl dig här

Avslutningshelg för Gävlemaran på Estraden – 20-22/10

TV-pucken – 2-5/11
Läs mer här

Sounds of Emotions – 25/11
Läs mer här


Är du företagare eller funderar du på att bli? Har du frågor som rör ditt företag? Du vet väl att du alltid kan kontakta Gävle kommuns Företagsservice.

Vi finns för dig och ditt företag. Ring 026–17 80 00, tonval 5.