Guide som påverkar byggnadens bärande konstruktion

Vid ändringar som påverkar en byggnads bärande konstruktion på ett väsentligt sätt är det nödvändigt att skicka in en anmälan till kommunen.