Anta utmaningen - cykla året runt!
Anmäl arbetsplatsen till årets cykelsatsningar.

Cykelsatsningar för arbetsgivare

Cykelsatsningarna är till för arbetsplatser i Gävle som vill skapa förutsättningar för sina medarbetare att prioritera cykel året runt.

Vintercyklisten

Vintercyklisten är en kampanj som riktar sig till företag där syftet är att få fler medarbetar att välja cykeln som transportmedel även på vintern. De som antas till utmaningen ska cykla till och från jobbet minst tre dagar i veckan. Alla deltagare i utmaningen får utrustning för att säkert och bekvämt kunna cykla på vintern.

Här hittar du mer information och anmälan till Vintercyklisten.

Cykelvänlig arbetsplats

Cykelvänlig arbetsplats är ett projekt och tävling för arbetsgivare som går ut på att skapa en cykelvänlig arbetsplats. Syftet med projektet är att få så många som möjligt att cykla till och från jobbet genom att arbetsgivare arbetar med att bli så cykelvänliga som möjligt. Cykelvänlig arbetsplats löper kontinuerligt. Det innebär att arbetsplatser som tar sig an utmaningen kan bli mer cykelvänliga för varje år, i den takt som passar bäst.

Läs mer om cykelvänlig arbetsplats.

Grön resplan

En grön resplan är en handlingsplan för att göra resor inom ett företag eller en organisation mer hållbara. Den gröna resplanen innefattar både tjänsteresor, besök och kundresor samt resor till och från arbetet. Resor kan bli mer hållbara genom att ni exempelvis skapar förutsättningar för fler att kunna gå, cykla eller åka med kollektivtrafik i tjänsten samt till och från arbetsplatsen.

Läs mer om Grön resplan här.

Mer information

Här hittar du information och service för dig som cyklar.

Vinterväghållningen i Gävle kommun.

Kartor över cykelvägar.

Cykelspår och cykelleder i kommunen.

Trafikregler för dig som cyklar, Transportstyrelsens webbplats.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om någon av våra cykelsatsningar för arbetsgivare eller vill ha tips och inspiration.