Förändring för fristående förskola

För dig som ska ansöka om förändring för fristående förskola. Vilka förändringar du måste rapportera samt avgifter.

Ansökan om förändringar som kräver ny prövning av godkännandet

Du som vill göra förändringar i ett befintligt godkännande behöver ansöka om förändringen för ny prövning av godkännandet.

Innan en väsentlig förändring genomförs ska en ansökan om nytt godkännande göras i god tid. Sökande ska i sin planering ta hänsyn till att Utbildning Gävle påbörjar utredningen av en ansökan först när en ansökan är komplett.

Ansökan om förändring krävs vid:

  • Utökning av antalet platser
  • Byte av verksamhetens lokal/adress
  • Byte av ägare hos huvudmannen

Avgift för ansökan om godkännande

Vi tar ut en avgift om 25 000 kronor för ansökan om att starta en ny fristående förskola eller vid ansökan om ny huvudman för en befintlig förskola.

Vi tar ut en avgift om 15 000 kronor för ansökan om permanent utökning samt för ansökan om byte av ägare hos huvudmannen.

Avgiften betalas genom faktura som kommer att skickas till sökanden efter att ansökan kommit in till Utbildningsnämnden. En ansökan kommer inte att tas upp till prövning om inte avgiften betalats.

Blankett för att ansöka om förändring

Om du ska avsluta din verksamhet

Du som är huvudman ska i god tid informera oss innan en verksamhet avslutas. Det gör du via blanketten nedanför. Du ska också informera föräldrar och barn som är placerade i verksamheten senast fyra månader innan planerad avveckling och till de vårdnadshavare som ställt sina barn i kö.

Du som är huvudman ska hålla oss informerade om hur du går till väga med avvecklingen av din verksamhet. Du ska också uppdatera informationen till föräldrar om den planerade avvecklingen.

Anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen

En huvudman som fått godkännande att bedriva förskola och som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen måste anmäla förändringarna till oss.

Läs mer om ägar- och ledningsprövning

Läs mer om förändring i ägar- och ledningskretsen