Socialnämnden

Det här är Socialnämnden

Socialnämnden har det politiska ansvaret för kommunens verksamheter inom socialtjänst, vilket omfattar bland annat:

Politiker i nämnden

I socialnämnden sitter ett antal förtroendevalda politiker från olika partier. Här ser du vilka politiker som sitter i Socialnämnden den här mandatperioden. 

Nämndens sammanträden

Socialnämndens möten är inte öppna för allmänheten. Detta betyder att du som medborgare inte kan vara med och lyssna när socialnämnden har möten.

Kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser till kommande sammanträden samt protokoll från tidigare sammanträden. 

Nämndens arbete med dataskydd

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som nämnden bestämmer ändamål och medel för.

Så här behandlar Socialnämnden dina personuppgifter.

Sektor kopplad till nämnden

Välfärd Gävle är den sektor som är kopplad till Socialnämnden. Läs mer om Välfärd Gävle här.