Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Här hittar du information om hur du gör för att ansöka om tillstånd för att få parkera på parkeringsplatser som är till för rörelsehindrade.

Två typer av parkeringstillstånd

Det finns två olika parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ett för förare och ett för passagerare. Det går inte att kombinera de båda tillstånden. Du ansöker via e-tjänst eller genom att fylla i och skicka in blanketten.

Innan du ansöker är det bra om du läst igenom vilka regler som gäller för parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd för förare

Du som ansöker ska själv köra fordonet och du ska ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Svårigheterna ska vara bestående i minst 6 månader.

Första gången du ansöker behöver du bifoga ett läkarintyg.

Om du ansökt tidigare så behöver du bifoga ett 6 minuters gångtest-intyg som du kan få utfärdat av en sjukgymnast.

Ansök via e-tjänst

Ansök via blankett

Parkeringstillstånd för passagerare

Du som ansöker ska ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand. Svårigheterna ska vara bestående i minst sex månader. Utöver det ska du också ha ett omfattande tillsynsbehov som gör att du inte kan lämnas ensam vid målet för resan.

Tillsammans med ansökan behöver du bifoga ett läkarintyg.

Ansök via e-tjänst

Ansök via blankett

När du fått ett beslut

  • Du får beslutet skickat till dig med vanlig post.
  • Du får oftast besked 6-8 veckor efter att vi fått in din ansökan.
  • Om du fått ja på din ansökan får du med en fotoblankett tillsammans med beslutet. Fyll i blanketten och skicka det till oss tillsammans med ett foto på dig själv. Det ska vara ett foto av samma slag som du tar till körkort- och passfoto.
  • Adress till oss finns på blanketten du fick med posten.

Efter att tillstånden har tillverkats hör vi av oss till dig och berättar när och var du kan hämta det.

Fullmakt för företrädare

Nedan finner du blankett för fullmakt att företräda någon ärenden om exempelvis parkeringstillstånd.

Frågor och synpunkter

Kontaktuppgifter för frågor eller synpunkter kring parkeringstillstånd hittar du här.