Boende som insats genom socialtjänsten

Om du helt saknar bostad kan du få rådgivning och stöd och i särskilda fall, hjälp med boende enligt socialtjänstlagen.

Du måste vara helt bostadslös

Vi kan bevilja bistånd till boende i särskilda fall och för att vi ska kunna göra det måste du

 • vara helt bostadslös
 • ha särskilda svårigheter att ordna en bostad på egen hand. Det räcker till exempel inte med brist på bostäder, att du har för få köpoäng eller att du har skulder eller betalningsanmärkningar.

Du har ett eget ansvar

Om din livssituation förändras har du ett eget ansvar för att planera och ordna din bostadssituation, till exempel vid separation eller utökning av familjen. Om du är under 21 år och studerar på gymnasienivå ansvarar dina föräldrar för din försörjning och boendesituation.

Om du är folkbokförd i en annan kommun

Om du är folkbokförd i en annan kommun och planerar att flytta till Gävle ansvarar du själv för att hitta boende. Om du är beroende av hjälp från kommunen med din boendesituation är det alltid din hemkommun du ska vända dig till i första hand.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om bistånd till boende måste du ha gjort allt du kan för att själv hitta en bostad. När du ansöker behöver du kunna redovisa vad du har gjort för att lösa din bostadssituation. Det här ska du göra innan du ansöker:
Sök bostad på egen hand

 • Sök bostad hos vårt kommunala bostadsbolag eller hos privata hyresvärdar/fastighetsägare i Gävle.
 • Sök bostad via ditt nätverk och via internetsajter, till exempel Blocket och andra annonssidor.
 • Undersök om du kan få bostad via andrahandskontrakt eller som inneboende. Tänk på att det krävs tillstånd av hyresvärden för andrahandsuthyrning.
 • Sök bostad i hela Gävle kommun och särskilt i ytterområdena (Norrsundet och Hedesunda).
 • Sök bostad i andra kommuner där bostadssituationen kan vara bättre.

Se över din ekonomi

Så går en utredning till

När du ansöker om boende som insats genom socialtjänsten har vi skyldighet att utreda och bedöma om du har rätt till bistånd eller inte. Under utredningen kan du till exempel få frågor om:

 • din sociala situation, dina barn- och familjeförhållanden
 • din ekonomi, om du har skulder och vad du har gjort för att bli av med dem
 • vad du har gjort själv för att lösa dina problem med boende
 • var du har bott tidigare och hur det har fungerat
 • vad som behövs för att ditt boende ska fungera så bra som möjligt i framtiden
 • om det finns hinder eller svårigheter som påverkar din situation.

Du kommer också att få frågor om medgivande att hämta in uppgifter från andra myndigheter och du kan behöva styrka uppgifter du lämnar kring din situation, till exempel med underlag från hälso- och sjukvård.

Besked om beslut

Det är viktigt att du under tiden vi utreder din ansökan själv fortsätter att söka bostäder som du kan få utan stöd från kommunen. Socialtjänstlagen säger att en utredning ska ske skyndsamt. Men det är viktigt att tänka på att utredningen kan ta en till flera månader.

Så snart utredningen är klar får du ett beslut på din ansökan från din handläggare. I beslutet står om du beviljas bistånd till boende eller inte. Du kan inte få något förhandsbesked eller information om vad beslutet kommer att bli förrän utredningen är klar.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Det ska du göra skriftligt senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet. Information om hur du överklagar följer med ditt beslut.

Du får en handläggare

Din handläggare följer upp ditt bistånd och ditt boende. Behovet av bistånd till boende kan förändras över tid, därför omprövar kommunen beviljade beslut regelbundet.

Ansöka om boende som insats via socialtjänsten

Här ansöker du via e-tjänsten.

Du kan också kontakta socialtjänstens mottagningsenhet:

Om du behöver särskilt stöd

Bostad först

För att bli aktuell för Bostad först ska du

 • Leva i akut eller långvarig hemlöshet.
 • Vara folkbokförd i Gävle kommun sedan mer än två år tillbaka.
 • Vara beredd att ta emot stöd för att klara ett eget boende.

Vi utreder din situation och eventuella tidigare hyresskulder och bedömer om du kan vara aktuell för att vara med i Bostad först. Du behöver delta i flera utredningssamtal. Under projektperioden 2024–2025 finns plats för fem personer. Du kan inte fritt välja bostad eller bostadsområde.

I Bostad först får du

 • Erbjudande om lägenhet utifrån regler och tillgång hos respektive hyresvärd.
 • En genomgång av förutsättningar som gäller med hyreskontrakt, övertagande, regler
  för vräkning med mera.
 • Råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor, hjälp vid eventuell ansökan om
  skuldsanering
 • Stöd av vägledare vid inflyttning, dagligt stöd och stöd under kvällar, nätter och
  helger i form av jourtelefon.
 • Möjlighet att kvalificera dig för ett förstahandsavtal på lägenheten efter 18 månader.

Då kan du förlora din rätt till Bostad först

 • Om du inte följer hyreslagen och inte betalar hyran i tid.
 • Om du stör dina grannar eller vanvårdar lägenheten.

Ansök om Bostad först via e-tjänsten eller kontakta socialtjänstens mottagningsenhet, 026-17 80 00.

God man eller förvaltare

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar att sköta din ekonomi själv kan du ansöka om en god man eller förvaltare.

Läs mer på Så ansöker du om god man/förvaltare.

Vill du hellre ringa kan du kontakta kommunens överförmyndarenhet via kundtjänst.


Om kommunen i kontakten med dig bedömer att du inte kan sköta din ekonomi eller din situation själv har kommunens handläggare skyldighet att anmäla det till överförmyndarenheten.

Du hittar mer information på  Det här är god man/förvaltare.

Stöd av personligt ombud

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år kan du få hjälp av ett personligt ombud. Du hittar mer information på sidan Personligt ombud. Vill du hellre ringa kan du kontakta kommunens kundtjänst