Hjälp till unga vid missbruk och beroende

Här hittar du som är under 18 år eller anhörig stöd vid oro kring alkohol, narkotika och narkotikaklassade läkemedel.

Det här kan du få hjälp med

Vi erbjuder råd, stöd och behandling

Hos oss kan du få hjälp att ändra hur du förhåller dig till:

  • alkohol
  • narkotika
  • narkotikaklassade läkemedel

Du som har andra beroenden

Kontakta din hälsocentral om du har andra beteenden som liknar beroenden som till exempel sex- och relationsberoende, shoppingberoende, dataspelsberoende eller arbetsnarkomani. Här hittar du mer information om beroende och skadligt bruk – 1177 Vårdguiden.

Du som är över 18 år eller äldre

Är du 18 år eller äldre och har problem med alkohol, narkotika eller narkotikaklassade läkemedel, kan få stöd under Hjälp till vuxen vid missbruk och beroende.

Så får du hjälp

Eftersom du inte är myndig innebär det att om du hör av dig till oss för att få hjälp kommer även dina föräldrar att bli involverade. Alla hjälpinsatser som finns för dig under 18 år behöver ni ansöka om. För att ansöka kontaktar du och din familj först Socialtjänstens Mottagningsenhet som sedan slussar er vidare.

Hjälp du kan få

Hjälpinsatserna kan se olika ut beroende på hur din familjesituation ser ut. Det kan till exempel vara att ni får samtal med en alkohol- och drogterapeut eller att föräldrarna får stöd i sin föräldraroll.

Om du har andra problem än alkohol och droger som du är orolig för, till exempel psykisk ohälsa eller att du har det jobbigt hemma, kan du få stöd även med det. Läs mer om våra stöd till barn och unga.

Kontakta Socialtjänstens Mottagningsenhet via Gävle kommuns kundtjänst, välj tonval 1.

Eller skicka e-post till socialnamnd@gavle.se.

Detta händer när du eller dina föräldrar ansökt

  1. Vi inleder en utredning enligt Socialtjänstlagen.
  2. Du och din familj tilldelas en socialsekreterare som utreder er situation.
  3. Ni får ett beslut.

När ni fått beslut på att ni beviljas insatser, kan vi tillsammans med er göra upp en plan för vilken hjälp som blir bäst för just dig och din familj.

Om du är missnöjd med ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut så går det att överklaga. Ditt överklagande ska i så fall ha kommit till oss inom tre veckor från det att du fick beslutet. När vi fått in din överklagan prövar vi ärendet en gång till. Ändrar vi oss får du ett nytt beslut.

Alla beslut tas med stöd av socialtjänstlagen, SoL

Du som är anhörig eller närstående

Även du som är anhörig eller närstående till en person med beroendeproblem kan få hjälp och stöd. Du kan vara make/maka, barn, förälder, syskon, sambo/särbo, nära vän, arbetskamrat, granne eller ha någon annan relation till en person med beroendeproblem.

Om du känner oro och misstänker att någon i din omgivning far illa bör du göra en orosanmälan.

Stöd du kan få som anhörig

Anhörigcenter är en mötesplats för dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon närstående. Här kan du få råd som underlättar vardagen, träffa andra i liknande situation och koppla av en stund. Läs mer om vad Anhörigcenter kan göra för dig.

Du kan också delta i anhörigprogrammet där du får kunskap om hur beroenden ser ut och på vilket sätt den påverkar dig och din familj. Du kommer att få träffa andra som lever eller levt i samma situation. Här kan du läsa mer om anhörigprogrammet.

Mötesplats för barn och unga

Grinden är en mötesplats för dig mellan 6 – 20 år och där du träffar andra barn och unga i din egen ålder som lever i en familj där någon till exempel missbrukar alkohol, har psykiska problem eller att det förekommer svåra konflikter mellan dina föräldrar. Tillsammans delar ni hur det kan vara att leva i en familj med just de svårigheterna. Här kan du läsa mer om Grinden och hur du anmäler dig.

Hjälp och stöd från andra organisationer

Föräldraföreningen mot Narkotika (FMN) ger råd och stöd till familjer som misstänker missbruk, eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga.

Ungdomsmottagning (UMO) finns mer information om du själv har problem med ditt missbruk eller om någon i din närhet har problem.

Spelberoendegruppen Gävle är en ideell riksorganisation som hjälper dig eller anhörig vid spelberoende.

Om du behöver hjälp en kväll eller helg

När Socialtjänstens mottagningsenhet har stängt kan du istället kontakta socialjouren om du behöver göra en akut orosanmälan.

Akut orosanmälan

Telefon: 026-10 02 25

Telefontider

Måndag–torsdag 17.00–23.00
Fredag 17.00–02.00
Lördag 16.00–02.00
Söndag 16.00–23.00

Vid behov av akut vård

Är du i behov av akut vård, till exempel vid en överdos eller akut abstinensbehandling, ring 112.