Kontakta Sofiedalskolan

Kontaktuppgifter till skolan, fritidsverksamhet och elevhälsan.

Kontakta skolan

Lärare

För kontaktuppgifter till lärare, kontakta skolan/klassföreståndaren.

Skolexpedition

Caroline Jägbrant, skoladministratör
Telefonnummer 026-17 90 97
E-post: caroline.jagbrant@gavle.se

Anna Segeholm, Administrativ chef Sofiedal rektorsområde
Telefonnummer 026-17 71 95
E-post: anna.segeholm@gavle.se

Biträdande rektor

Biträdande rektor årskurs 7-9

Jessica Åberg
Telefonnummer: 026-17 71 87
E-post: jessica.aberg@gavle.se

Petra Persson
Telefonnummer: 026-17 73 53
E-post: petra.persson@gavle.se

Biträdande rektor årskurs 1-6, förskoleklass och fritidshem
Anna-Karin Zakrisson
Telefonnummer: 026-17 23 57
E-post: anna-karin.zakrisson@gavle.se 

Rektor

Niklas Hedqvist
Telefonnummer: 026-17 71 60
E-post: niklas.hedqvist@gavle.se

Studie- och yrkesvägledare

Carina Säll
Telefonnummer: 026-17 73 34
E-post: carina.sall@gavle.se

Vaktmästare

Kjell Mogren
Telefonnummer: 026-17 89 61

Roine Andersson
Telefonnummer: 070-442 99 25

IT-samordnare 7-9

Pierre Larsson
Telefonnummer: 026-17 23 58
E-post: pierre.larsson@gavle.se

Kontakta förskoleklass

Telefonnummer: 079-072 92 68

Kontakta fritidshem

Telefonnummer: 0765-187968

Kontakta fritidsklubb

Telefonnummer: 079-072 92 69

Kontakta elevhälsan

Skolsköterska förskoleklass – årskurs 6

Maria Lilja
Telefonnummer: 026-17 73 64
E-post: maria.lilja@gavle.se

Skolsköterska årskurs 7-9

Hanna Angermund Mossberg
Telefonnummer: 070-167 54 56
E-post: hanna.angermund_mossberg@gavle.se

Kurator

Monika Morina
Telefonnummer: 070-414 27 47
Epost: monika.morina@gavle.se

Om du vill lämna synpunkter och klagomål på skolan

Du kan framföra synpunkter eller klagomål på olika sätt, vilka kan du läsa om här. Du väljer själv om du vill vara anonym men tänk på att då kommer vi inte att kunna återkoppla till dig.

Skolans adress

Sofiedalskolan
Fritidsvägen 4
818 30 Valbo

Så tar du dig till skolan

När du reser hållbart med cykel, gång eller buss till och från skolan gör du också ett bra val. Du bidrar till ett bättre klimat, en säkrare trafikmiljö kring skolan och dessutom får du vardagsmotion på köpet som stärker dig fysiskt och psykiskt.

Gång och cykel

Det finns flera gång- och cykelvägar som leder till skolan. Du kan ta gång- och cykelvägen längs Valbovägen som ansluter till skolan via Öbyvägen, Humlevägen och Tallvägen. Du kan även ta gång- och cykelvägen längs med Skolvägen.

Cykeln parkerar du i cykelställ i anslutning till skolan.

Buss

Du kan åka olika busslinjer till skolan. Skolans närmaste hållplatser heter Markheden, Öby och Sofiedalsskolan.

I X-trafiks reseplanerare hittar du information om val av busslinje, tidtabell, kartor och biljetter med mera.

Bil

Åker du bil eller andra motordrivna fordon för besök, hämtning eller lämning ska du åka till parkeringsytorna närmast Fritidsvägen och gå sista biten till skolan.

Ytan runt skolans entré ska vara bilfri för elevernas trygghet och säkerhet.

Allmänna skolfrågor

Gävle kommuns Kundtjänst

Om du har allmänna skolfrågor eller behöver hjälp med vem du ska kontakta kan du ringa Gävle kommuns kundtjänst.