Studera hos oss på Borgarskolan

Information till dig som ny elev, studie- och yrkesvägledning, frånvaroanmälan och ansökan om ledighet, elevkåren, elevhälsa, vårt bibliotek och Ung Företagsamhet.