Två äldre människor som umgås

Äldrevänlig kommun

Gävle kommun arbetar för att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Kommunen är därför medlem i Världshälsoorganisationens nätverk för äldrevänliga städer.

Gävle som äldrevänlig kommun

Vi lever allt längre och andelen äldre ökar. För att Gävle kommun ska bli ännu mer äldrevänlig genomförs en bred dialog med både seniorer och organisationer. Syftet är att få bättre kännedom och kunskap om hur de äldre har det idag och hur vi kan förbättra deras möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv.

Genom möten, enkäter och intervjuer har Gävles äldre tyckt till om exempelvis bostäder, transporter, stadsplanering, men också om trygghet, hälso- och sjukvård, omsorg och delaktighet. Synpunkterna ligger till grund för den handlingsplan som Gävle kommun i samarbete med seniorer har tagit fram.

Inom Äldrevänlig kommun kommer det att bildas arbetsgrupper som ska arbeta med olika frågor och aktiviteter framöver. Om du vill engagera dig kan du kontakta Äldrevänlig kommun genom e-tjänsten längst ner på sidan.

Nyheter om äldrevänlig kommun

Här kan du läsa nyheter som rör Gävle som äldrevänlig kommun.

Digital inkludering

En viktig fråga är digital inkludering, det vill säga vikten av att utbilda äldre i att använda digitala tjänster på telefon, surfplatta eller dator. Läs mer om att Bli en digital senior– lär dig använda digitala tjänster. 

Exempel på insatser för digital inkludering

Aktiviteter för äldre

Du som är äldre i Gävle är välkommen att ta del av flera aktiviteter och evenemang där du får möjlighet att träffa andra människor och umgås. Aktiviteterna genomförs av bland annat kommunen, frivilligorganisationer, kyrkor och andra organisationer och föreningar.
Klicka här för att ta del av aktivitetskalendern.

Du kan även besöka någon av träffpunkterna som drivs av Gävle kommun. Träffpunkt för seniorer är en mötesplats för social samvaro och olika former av aktiviteter.
Här hittar du mer information samt aktivitetsprogram för träffpunkterna.

Enkäter och studier kopplat till Äldrevänlig kommun

Baslinjemätning – Gävle, en äldrevänlig kommun?

Under våren och sommaren 2020 genomfördes en enkätundersökning för att få en nulägesbild av hur Gävle är att bo och leva i för målgruppen 65 år och äldre. Enkätundersökningen har genomförts tillsammans med FoU Välfärd Region Gävleborg. Läs rapporten här.

Högskolerapport om äldre personers erfarenheter av sin livssituation

Som en uppföljning av enkätundersökningen som gjordes i projektet Gävle- en äldrevänlig kommun erbjöds äldre personer att få delta i en forskningsstudie som genomfördes av forskare vid Högskolan i Gävle under hösten 2020. Läs rapporten här

Om Världshälsoorganisationens nätverk för äldrevänliga städer

Gävle kommun är sedan 2019 medlem I Världshälsoorganisationens nätverk för äldrevänliga städer, WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities. Nätverket består idag av över 1 100 medlemsstäder i mer än 40 länder världen över.

WHO har lyft fram särskilt viktiga områden för att skapa äldrevänliga städer. Det handlar exempelvis om bostäder, transporter, stadsplanering, men också om trygghet, hälso- och sjukvård, omsorg och delaktighet

Läs mer om WHO:s globala nätverk för äldrevänliga städer och samhällen här.

Vill du engagera dig eller har du frågor?

Vill du eller din organisation bidra till att Gävle blir en äldrevänlig kommun? Vill du engagera dig eller har du idéer om hur Gävle kan bli ännu mer äldrevänligt?
Fyll i dina uppgifter i e-tjänsten nedan så kontaktar vi dig.

Mer information