Hjälp till vuxen vid missbruk eller beroende

Är du 18 år eller äldre och har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar kan du få stöd och behandling. Även du som är anhörig kan få stöd.

Det här kan du få hjälp med

Vi erbjuder råd, stöd och behandling

Hos oss kan du få hjälp att ändra hur du förhåller dig till:

  • alkohol
  • narkotika
  • narkotikaklassade läkemedel
  • spel om pengar.

Du som behöver abstinensbehandling

Om du söker medicinsk hjälp, till exempel vid abstinens, ska du vända dig till Beroendecentrum i Gävle.

Du som har andra beroenden

Kontakta din hälsocentral om du har andra beroenden som till exempel sex- och relationsberoende, shoppingberoende, dataspelsberoende eller arbetsnarkomani. Här hittar du mer information om beroende och skadligt bruk – 1177 Vårdguiden.

Du som är under 18 år

Är du under 18 år och har problem med alkohol, narkotika eller narkotikaklassade läkemedel, kan få stöd under  Hjälp till unga vid missbruk och beroende.

Så får du hjälp

Du kan få olika former av stöd och hjälp för ditt missbruk och beroende, med och utan ansökan. Viss hjälp kan du få genom direktkontakt, och för en del räcker detta. Därutöver kan du ansöka om behandling.

Stöd du kan få genom direktkontakt

Har du en problematisk alkoholkonsumtion, spelar bort dina pengar eller använder narkotika, kan du kontakta Öppenvårdsenhet Vuxen. De kan erbjuda dig några individuella stödsamtal utan att du behöver göra en ansökan till socialtjänsten. De kan också erbjuda dig en kunskaps- och introduktionskurs.

Du kan kontakta oss på flera sätt:

Via telefon

Kontakta Öppenvårdsenhet Vuxen via Gävle kommuns kundtjänst och välj tonval 1, så hjälper vi dig vidare.

Via e-post

socialnamnd@gavle.se

Besök oss

Om du vill träffa oss för att prata med någon direkt kan du komma och besöka oss på Norra Slottsgatan 8, (Flanörhuset).
Ring på porttelefonen där det står Öppenvårdsenhet Vuxen.

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.30
Lunchstängt: 11.45-12.45
Lördag-söndag: stängt

Även anhörig eller närstående till en vuxen person med problem med missbruk eller beroende är välkommen att kontakta eller besöka Öppenvårdsenhet Vuxen.

Ansökan om behandling

Utöver det stöd du kan få genom direktkontakt kan du ansöka om behandling. Då kommer en socialsekreterare att utreda dina vårdbehov och vilken målsättning du har, för att sedan ta beslut om vilket stöd och vilken behandling du kan behöva. Behandlingen kan sedan ske i öppenvård eller på ett HVB-hem, individuellt eller i grupp och har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det är alltid dina behov som står i fokus.

Du kommer i ansökan att få svara på några frågor om ditt missbruk eller beroende.

Via e-tjänst

Genom vår e-tjänst kan du lämna in din ansökan när du vill. Vi behandlar sedan ansökan under våra kontorstider.

Via telefon

Kontakta Socialtjänstens Mottagningsenhet via Gävle kommuns kundtjänst, välj tonval 1.

Via e-post

socialnamnd@gavle.se.

Detta händer när du ansökt

  1. Vi inleder en utredning enligt Socialtjänstlagen.
  2. Du tilldelas en socialsekreterare som utreder ditt vårdbehov. Utredningen kommer att ligga till grund för det beslut vi tar i ditt ärende.
  3. Du får ett beslut.

Om du fått beslut på att du beviljas behandling, kommer vi tillsammans med dig göra upp en plan för din målsättning med behandlingen, en så kallad vårdplan. Under tiden utredningen pågår och du väntar på beslutet kan du få stöd hos Öppenvårdsenhet Vuxen.

Om du är missnöjd med ett beslut

Om du är missnöjd med det beslut du får på din ansökan så går det att överklaga beslutet. Din överklagan ska i så fall ha kommit till oss inom tre veckor från det att du fick beslutet. När vi fått in din överklagan prövar vi ärendet en gång till. Om det finns grund för en annan bedömning tar vi ett nytt beslut, annars skickar vi din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som tar beslut i ditt ärende

Alla beslut tas med stöd av socialtjänstlagen, SoL

Du som är anhörig eller närstående

Även du som är anhörig eller närstående till en person med beroendeproblem kan få hjälp och stöd. Du kan exempelvis vara make/maka, barn, förälder, syskon, sambo/särbo, vän, kollega, granne eller ha någon annan relation till en person med beroendeproblem.

Om du känner oro och misstänker att någon i din omgivning far illa bör du göra en orosanmälan.

Stöd du kan få som vuxen

Anhöriga och närstående till vuxna personer (från 18 år) med missbruk eller beroende kan kontakta Öppenvårdsenhet Vuxen. Här kan du bland annat få kunskap om hur ett beroende fungerar, på vilket sätt någon annan persons beroendeproblematik påverkat/påverkar dig och din familj samt vilket ytterligare stöd som går att få. Stödet sker i huvudsak i grupp, där du får träffa andra som lever eller levt i samma situation.

Du som är vuxen och närstående till en person under 18 år med missbruk eller beroende kan kontakta Öppenvårdsenhet Barn och familj. Där kan du få kunskap om hur en annan persons missbruk- eller beroendeproblematik kan påverka dig och din familj samt vilket stöd som går att få. Du når Öppenvårdsenhet Barn och familj via kundtjänst.

Om du som förälder är orolig för ditt barn hittar mer information här.

Mötesplats för barn och unga

Grinden är en mötesplats för dig mellan 6 – 20 år och där du träffar andra barn och unga i din egen ålder som lever i en familj där någon till exempel missbrukar alkohol, har psykiska problem eller att det förekommer svåra konflikter mellan dina föräldrar. Tillsammans delar ni hur det kan vara att leva i en familj med just de svårigheterna. Här kan du läsa mer om Grinden och hur du anmäler dig.

Hjälp och stöd från andra organisationer

Det finns många organisationer och föreningar där du som anhörig kan få stöd och träffa andra i liknande situationer. Kontakta Öppenvårdsenhet Vuxen så hjälper vi dig att hitta det stöd du behöver.

Gör en orosanmälan

Om du känner oro och misstänker att någon i din omgivning far illa bör du göra en orosanmälan.

Om du behöver hjälp en kväll eller helg

När Socialtjänstens mottagningsenhet har stängt kan du istället kontakta socialjouren om du behöver göra en akut orosanmälan.

Socialjouren och orosanmälan

Om du behöver hjälp när Socialtjänstens mottagningsenhet har stängt, och inte kan vänta tills de öppnar, kan du vända dig till socialjouren. Det kan du också göra om du vill göra en akut orosanmälan.

Telefon: 026-10 02 25

Telefontider

Måndag–torsdag 17.00–23.00
Fredag 17.00–02.00
Lördag 16.00–02.00
Söndag 16.00–23.00

Vid behov av akut vård

Är du i behov av akut vård, till exempel vid en överdos eller akut abstinensbehandling, ring 112.