El- och energiprogrammet
Polhemsskolan

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet på Polhemsskolan är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med elinstallationer, automatiserade system eller data och kommunikation.

Se våra elever svara på frågor från elever i årskurs 9

Så här är programmet upplagt

På El- och energiprogrammet läser man:

Åk1

 • engelska
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma karaktärsämnen

 • dator- och kommunikationsteknik
 • elektroteknik
 • energiteknik
 • mekatronik.

Åk 2

 • historia
 • naturkunskap
 • individuellt  val

samt inriktningskurserna till vald inriktning.

Åk 3

 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • individuellt val

samt inriktingskurserna till vald inriktning.

Inriktningar

Inriktningen automation ger dig kunskaper inom elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Inriktning vänder sig till dig som vill lära dig att styra avancerade produktionssystem med hjälp av datorteknik och elektroteknik.

Vad lär jag mig?

På automationsinriktningen utbildas du till automationstekniker med inriktning mot industrin. På automationsinriktningen får du lära dig styra och reglera anläggningar med hjälp av luft och elektronik.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik vänder sig till dig som vill arbeta med datorteknik, programmering, nätverk, IT-support & reparationer och datacenteradministration och tekniker.

Vad lär jag mig?

Inom dator- och kommunikationsteknik kommer du att arbeta med den senaste datatekniken och lära dig om nätverkssäkerhet, programvaruutveckling, webbutveckling, administration och reparation och underhåll av nätverk och datorer och nätverksinfrastruktur

Under din utbildning kommer du att bygga och underhålla nätverk och servrar, du lär dig också hur internet fungerar. Under din utbildning kommer du att ha möjlighet att certifiera dig inom data, nätverk och serverunderhåll.

Vi erbjuder en utbildningsmiljö där lärandet sker i skarpa miljöer i ett serverlabb av världsklass.

Inriktningen elteknik vänder sig till dig som vill arbeta med fibersvetsning, larminstallation, datanät och styrutrustning för framtidens bostäder.

Vad lär jag mig?

På inriktningen elteknik får du lära dig det senaste inom elinstallationer, tele, larm, datanät och fiberoptik, bredband, intelligenta installationer och mycket mer. Stora delar av utbildningen på elteknik är praktiskt inriktad där du som elev jobbar i projekt med olika elinstallationer.

Så här arbetar vi

På El- och energiprogrammet varvar vi teori och praktik. Vi arbetar med modern utrustning i undervisningen för att visa hur teorin stämmer även i praktiken.

Studiebesök

Vi lägger in studiebesök i framförallt i årskurs 1 för att du som elev ska få en inblick i vilka typer av arbetsplatser du kan hamna på beroende på vilken inriktning du väljer i årskurs 2. Enstaka studiebesök kan förekomma även i årskurs 2 och 3.

Stöd under utbildningen

Vi har väl inarbetade rutiner för hur vi ska hjälpa dig som elev vid behov av stöd. Lösningarna är individuella och vi tittar alltid på varje elevs enskilda behov.

Efter gymnasiet

Vad du kan göra efter gymnasiet varierar beroende på vilken inriktning du väljer.

Automation

Du kan välja att direkt börja arbeta eller också läsa vidare på högskola eller universitet eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

Inriktningen kan leda till yrken som till exempel hisstekniker, automationstekniker, tekniker inom fastighetsautomation och processtekniker.

Dator- och kommunikationsteknik

Du kan välja att direkt börja arbeta eller också läsa vidare på högskola eller universitet eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

Efter genomförd utbildning kan du arbeta som datacentertekniker, nätverkstekniker eller nätverkssupport.

Elteknik

Du kan välja att direkt börja arbeta eller också läsa vidare på högskola eller universitet eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

Inriktningen ger möjlighet till arbete som installationselektriker, distributionselektriker eller larm- och säkerhetstekniker.

Certifierat av Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar för att passa industrins framtida behov.

På Polhemsskolan ingår Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, och El-och energiprogrammet med yrkesutgång Automation i Teknikcollege Gästrikland.

Läs mer om Teknikcollage.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor.

Vi har ett gott samarbete med respektive bransch vilket gör att du får erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Högskolebehörighet på alla program

Alla våra program ger behörighet till högskola. Det innebär att du får grundläggande behörighet även när du väljer något av våra yrkesprogram.

Poängplan för El- och energiprogrammet

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om El- och energiprogrammet.

Bilder från El- och energiprogrammet

Massa kablar som går ner i en transformator. Utbildningsmaterial på Polhemskolan En person sitter vid ett skrivbord med två datorskärmar Utbildningsmaterial i form av olika spotlights för elprogrammet på Polhemskolan. En person står och skruvar i ett elskåp. Serverhall med servrar.