Industritekniska programmet
Polhemsskolan

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet på Polhemsskolan är ett yrkesprogram för dig som är intresserad av teknik och som tycker att styrande och övervakning av tillverkningsprocesser verkar intressant.

Se våra elever svara på frågor från elever i årskurs 9

Så här är programmet upplagt

Polhemsskolan och näringslivet erbjuder tillsammans en utbildning som ger dig löpande kontakt med världsledande företag inom pappersindustrin och hög teoretisk kvalitet på teoristudierna.

På Industritekniska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • industritekniska processer
 • människan i industrin
 • produktionskunskap
 • produktionsutrustning

Så här arbetar vi

Vi varvar teori och praktik och arbetar med modern utrustning i undervisningen för att visa hur teorin stämmer även i praktiken.
Vi ansvarar för den teoretiska delen av programmet. Det praktiska lärandet sker till största del på något av de världsledande företagen som Billerud Korsnäs, Stora Enso,  Smurfit Kappa och Swedpaper som medverkar i utbildningen.

Inriktningen Processteknik ger dig kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Du lär dig om industriell produktion och andra områden där kompetens för tillverkning, underhåll och service efterfrågas. Du tränas i att planera och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar.

Efter gymnasiet

Du kan välja att direkt börja arbeta eller också läsa vidare på högskola eller universitet eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

Inriktningen kan leda till arbete med att planera och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar där arbetet också kan innefatta flödeskontroller, tillståndsbedömningar och kvalitetsbedömningar.

Certifierat av Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar för att passa industrins framtida behov.

På Polhemsskolan ingår Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, och El-och energiprogrammet med yrkesutgång Automation i Teknikcollege Gästrikland.

Läs mer om Teknikcollage.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärlingsutbildning

Industritekniska programmet är en lärlingsutbildning. Under ditt första år tillbringar du en stor del av tiden på skolan, för att du skall erhålla de teoretiska kunskaperna som behövs inför ditt lärlingsuppdrag. Under andra och tredje året på programmet är du ute på arbetsförlagd lärlingsutbildning flera dagar i veckan.

Du har även goda möjligheter att få sommarjobb under din tid på Industritekniska programmet.

Högskolebehörighet på alla program

Alla våra program ger behörighet till högskola. Det innebär att du får grundläggande behörighet även när du väljer något av våra yrkesprogram.

Poängplan för Industritekniska programmet

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om Industritekniska programmet.

Bilder från Industritekniska programmet

Person kollar strömkapacitet i ett batteri. En person står vid en maskin och drar åt en bult med skiftnyckel. Tre elever sitter vid ett bord i en verkstad.