Teknikprogrammet
Polhemsskolan

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet på Polhemsskolan är ett högskoleförberedande program som vänder sig till dig som är kreativ och nyfiken på hur teknik kan göra livet både enklare och roligare.

Se filmer från vårt program

Se våra elever svara på frågor från elever i årskurs 9.

Så här är programmet upplagt

På Teknikprogrammet läser du följande gymnasiegemensamma ämnen:

  • engelska
  • historia
  • idrott och hälsa
  • matematik
  • religionskunskap
  • samhällskunskap
  • svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

  • fysik
  • kemi
  • teknik

Inriktningar

Inför år 2 väljer du mellan fyra nationella inriktningar.

Inom ramen för inriktningarna Samhällsbyggande och miljö, Informations- och medieteknik eller Design och produktutveckling kan du ansöka om att gå nationell eller lokal idrottsinriktning (NIU/LIU).

Inriktningen Design- och produktutveckling ger dig kunskaper om och färdigheter i hur designprocessen går till.

Vad lär jag mig?

Du lär dig design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion. Du får utveckla förmågan att gestalta dina idéer genom bilder och modeller, både två- och tredimensionellt.

Du kan utvecklas inom bildområdet så att du är väl förberedd att göra arbetsprover till arkitekt- och designutbildningar på högskole- och universitetsnivå.

Inför år 3 kan du välja mellan två programfördjupningar. Antingen väljer du att läsa mer matematik och fysik eller så väljer du att fördjupa dig mer inom design och produktutveckling.

Oavsett vilken programfördjupning du väljer får du möjlighet att driva ett eget företag under sista året i kursen Entreprenörskap. Där lär du dig att förverkliga en affärsidé och kanske kan du även tjäna lite pengar.

Hur lär jag mig?

Vi arbetar med form, färg och funktion där datorstyrd design samt konstruktion är centrala metoder. Vi använder både hantverksmässiga och digitala metoder i bland annat program som Photoshop, Illustrator och CAD. Vi varvar teori och praktik.

Uppgifterna löser du både enskilt och tillsammans med andra i grupp.

Inriktningen Informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik.

Vad lär jag mig?

Du får lära dig hur datorer och nätverksutrustning kommunicerar via lokala nätverk och över Internet.

Inför år 3 kan du välja mellan två programfördjupningar. Antingen väljer du att läsa mer matematik och fysik eller så väljer du att fördjupa dig mer inom informations- och medieteknikområdet.

Oavsett vilken programfördjupning du väljer får du möjlighet att driva ett eget företag under sista året i kursen Entreprenörskap. Där lär du dig att förverkliga en affärsidé och kanske kan du även tjäna lite pengar.

Hur lär jag mig?

Du får jobba med datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Du kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Du kommer exempelvis att bygga en dator och koppla upp skrivare, router och switchar i nätverket.

Uppgifterna löser du både enskilt och tillsammans med andra i grupp.

Inriktningen Samhällsbyggande och miljö ger dig kunskaper och färdigheter ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Vad lär jag mig?

Inom ämnet Arkitektur lär du dig rita och konstruera. Det är ett kunskapsområde som innehåller byggnadshistoria, byggfysik, materialkunskap, ritteknik och modellbygge. Du får kunskaper i att konstruera vackra, hållbara och klimatsmarta byggnader för olika ändamål, från bostäder till utemiljöer.

I kursen Hållbart samhällsbyggande lär du dig planering av städer. Städer över världen växer och du ställs inför spännande utmaningar när du planerar bostadsområden, ritar gatumiljöer och försöker lösa stadens invånares olika behov av bostäder, handel, service och transporter.

Du lär dig även grunderna inom GIS (Geografiska Informationssystem). Vi samarbetar bland annat med Högskolan i Gävle och Lantmäteriet.

Inriktningen Teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i naturvetenskapens arbetsmetoder.

Vad lär jag mig?

Du lär dig ett vetenskapligt arbetssätt med fördjupning i naturvetenskapliga ämnen såsom fysik, kemi och matematik. Du fördjupar dig även inom teknikområdet där du får lära dig om olika tekniska system samt energiteknik. Under utbildningen deltar du i en forskarskola som anordnas tillsammans med Högskolan Dalarna..

Hur lär jag mig?

Här får du arbeta både teoretiskt och praktiskt i de olika kurserna, där de praktiska momenten är olika laborationer och undersökningar. Ofta arbetar vi i grupp.

Vi har ett modernt arbetssätt som ger goda förutsättningar för högskole- och universitetsstudier. I undervisningen använder vi oss av digitala hjälpmedel och modern laborationsutrustning.

Så här arbetar vi

Läsåret är indelat i fyra perioder och du visar vad du lärt dig under särskilda provveckor som kommer mellan perioderna.

Du arbetar både individuellt och i grupp i olika teknikprojekt. I projekten får du träna på att samarbeta. Detta gör dig väl förberedd inför både högskolestudier och arbetsliv.

Efter gymnasiet

Vad du kan göra efter gymnasiet varierar beroende på vilken inriktning du väljer.

Design- och produktutveckling

Programmet lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskola och universitet.

Inriktningen passar dig som vill fortsätta studera mot formgivning, arkitektur, media och reklam, högskole- och civilingenjör.

Informations- och medieteknik

Programmet lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskola och universitet.

Inriktningen passar dig som vill fortsätta studera mot systemvetare, systemutvecklare, nätverkstekniker, datatekniker, högskole- och civilingenjör.

Samhällsbyggande och miljö

Programmet lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskola och universitet.

Inriktningen passar dig som vill fortsätta studera mot arkitekt, samhällsplanerare, högskole- och gymnasieingenjör eller jobba inom miljö- och energiområdet.

Teknikvetenskap

Programmet lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskola och universitet.

Inriktningen passar dig som vill fortsätta studera mot högskole- och civilingenjör, kemist, biolog, läkare, tandläkare, farmaceut eller veterinär.

Teknikprogrammet på Instagram

Du som vill veta mer om vad som händer på Teknikprogrammet kan följa oss på Instagram.

Certifierat av Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar för att passa industrins framtida behov.

På Polhemsskolan ingår Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, och El-och energiprogrammet med yrkesutgång Automation i Teknikcollege Gästrikland.

Läs mer om Teknikcollage.

Poängplan för Teknikprogrammet

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om Teknikprogrammet.

Bilder från Teknikprogrammet

Polhemselev på Teknikprogrammet använder sprayfärg. Elev på Polhemsskolans teknikprogram skissar. Lärare instruerar elev på Polhemsskolans teknikprogram Elever på Polhemsskolans Teknikprogram arbetar med datorprogram. Elever på Polhemsskolans teknikprogram bygger husmodeller. Elev på Polhemsskolans teknikprogram gör en ritning. Elever på Polhemsskolans teknikprogram utför ett kemiskt experiment. Kemilaboration på Polhemsskolans teknikprogram. En husmodell