Studera hos oss på Polhemsskolan

Information till dig som ny elev, studie- och yrkesvägledning, frånvaroanmälan och ansökan om ledighet, elevkåren, vårt bibliotek och elevhälsa.