Ren och giftfri vardag

Som en del av vårt miljöstrategiska arbete minskar vi mängden avfall, föroreningar och buller i kommunen. Här kan du läsa om våra mål, hur vi når dit och hur du kan bidra.

Det här ska vi uppnå

Med ren och giftfri vardag menar vi det som de flesta människor kommer i direktkontakt med i vardagen, och som kan påverkas genom mer medvetna val:

 • Maten ska vara hållbar och klimatsmart. En betydande andel av livsmedlen ska vara närproducerade, växtbaserade och ”härodlade”.
 • Inom vår kommun ska allt avfall ses som värdefulla resurser. Inga farliga ämnen som stör kretsloppens naturliga flöden ska finnas i omlopp. Utemiljön ska vara fri från nedskräpning och luften frisk och ren.
 • Gävleborna ska uppleva en god ljudmiljö.

I vårt miljöbokslut kan du följa vårt arbete för att nå målen.

Ta del av vår Kretsloppsplan – en plan för vår cirkulära framtid

Kretsloppsplanen är ett redskap i vårt arbete med att ställa om till en cirkulär ekonomi där vi minskar uttaget av nya naturresurser.

Vårt arbete för en ren och giftfri vardag är ett av tre målområden i vårt miljöstrategiska program. I programmet lyfter vi fram de mål vi arbetar för att uppnå inom miljö- och klimatområdet.

År 2025 ska

 • alla invånare ha handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling
 • alla kommunala skolor och förskolor ha uppnått certifieringen Grön Flagg och/eller utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
 • kommunens inköp av mat vara hållbar och klimatsmart:
  • Våra inköp av ekologiska livsmedel ska vara minst 60 procent år 2025.
  • Våra inköp av rött kött ska minska med 20 procent från år 2020 till 2025 och andelen vegetabiliska proteiner ska öka.
  • Våra inköp av närproducerade livsmedel ska vara minst 15 procent år 2025.
  • Våra inköp av svenskproducerade livsmedel ska vara minst 75 procent år 2025.
 • mängden totalt matsvinn som slängs inom vård, omsorg, förskola och skola inom kommunkoncernen ha minskat med 15% sedan år 2020.
 • mängden hushållsavfall per invånare ha minskat med 20%
 • minst 70% av matavfall, förpackningar och tidningar från hushåll sorteras ut och återvinnas
 • invånarnas användning av och exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen ha minskat
 • nedskräpningen ha minskat och upplevelsen av en trygg och ren utemiljö ska ha ökat
 • luften vara så ren att växter, människors och djurs hälsa samt kulturvärden inte skadas
 • negativa effekter av buller ha minskat
 • kommunkoncernen ha skapat förutsättningar som bidragit till att den totala körsträckan med bil inom kommunens geografiska område minskat med 20 procent per invånare jämfört med 2018
 • den totala körsträckan med bil i kommunkoncernen ha minskat med 30 procent per anställd jämfört med 2018
 • varor och tjänster som upphandlas av kommunkoncernen vara miljömässigt hållbara.

Läs mer om vårt miljöstrategiska arbete.

Målet ”Ren och giftfri vardag” bidrar också till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030:

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Mål 4: God utbildning
 • Mål 12: Hållbar konsumtion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling på globalamalen.se

Så arbetar vi för hållbar och klimatsmart mat

Vi upphandlar måltider till förskola, mottagningskök, skola/gymnasium, skolans tillagningskök, omsorgsboenden och även för gävlebor som får mat levererad hem.

Målsättningen är att öka andelen ekologisk, närproducerad, svenskproducerad och vegetarisk mat. Andelen rött kött ska minska och endast MSC/ASC-märkt fisk köpas in. Dessutom ska matsvinnet minska.

Målen för Hållbar och klimatsmart mat minskar vår miljöpåverkan, bland annat med tanke på kortare transporter, men det gynnar även livsmedelsproduktionen lokalt och i Sverige. Det är även bra för hälsan hos våra elever och äldre, som får äta god och näringsriktig mat.

1. Gävle kommuns inköp av ekologiska livsmedel ska vara minst 60 procent år 2025.

2. Gävle kommuns inköp av rött kött ska minska med 20 procent från år 2020 till 2025 och andelen vegetabiliska proteiner ska öka.

3. Gävle kommuns inköp av närproducerade livsmedel ska vara minst 15 procent år 2025.

4. Gävle kommuns inköp av svenskproducerade livsmedel ska vara minst 75 procent år 2025.

5. Mängden totalt matsvinn som slängs inom vård, omsorg, förskola och skola inom Gävle kommunkoncern ska minska med 15% mellan år 2020 och år 2025.

Målsättningen för andelen ekologiska livsmedel i våra verksamheter är 60 procent år 2025, ett mål som våra förskolekockar redan överträffat 2021.

Vi har även som ambition att öka antalet egna tillagningskök och att mer mat ska produceras och distribueras på plats i förskolor, skolor och äldreboenden. Målen för Hållbar och klimatsmart mål minskar vår miljöpåverkan, bland annat med tanke på kortare transporter, men det gynnar även livsmedelsproduktionen lokalt och i Sverige. Det är även bra för hälsan hos våra elever och äldre, som får äta god och näringsriktig mat.

Ökar andelen ekologiskt

Målsättningen för andelen ekologiska livsmedel i våra verksamheter är 60 procent år 2025, ett mål som våra förskolekockar redan överträffat 2021.

Vi har även som ambition att öka antalet egna tillagningskök och att mer mat ska produceras och distribueras på plats i förskolor, skolor och äldreboenden.

Så här arbetar vi med hållbar användning av kemikalier och plast

Vi arbetar på flera sätt med att minimera negativ påverkan på människors hälsa och miljö vid användning och hantering av kemiska produkter. Vi arbetar både med att minska kommunens verksamheters påverkan och möjliggöra och motivera kommuninnevånare och företag att minska deras påverkan.

 • Invånarnas användning av och exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska.
 • Användningen av plast ska vara hållbar. Mängden plast ska minska och den plast som används ska vara biobaserad eller återvunnen, och möjlig att återvinna.
 • Inget farligt avfall i restavfallet.
 • Minska farligt avfall från verksamheter.
 • Upphandla produkter utan farliga ämnen.

Vi arbetar med

Vi ansvarar för tillsyn och kontroll inom miljöbalken. Tillsyn innebär att arbeta med lagefterlevnad och att bevaka miljö- och hälsoskyddsintressen inom kommunen. Arbetet innefattar bland annat hälsoskydd, livsmedelskontroll, miljöskydd och naturvård.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet och miljöbalken här.

Våra verksamheter inom kommunen där barn i förskoleåldern vistas arbetar för att minska barnens exponering för riskprodukter utifrån ett kemikalieperspektiv. Arbetet genomför vi genom att arbeta med ett material som kallas Kemikaliesmarta förskolor.

Här kan du läsa mer om Kemikalieresan på Håll Sverige Rents webbplats.

Arbetet innebär att:

 • Byta ut alla äldre stoppade möbler från 70-, 80- och 90-talet.
 • Alltid tvätta nyinköpta textilier.
 • Regelbundet tvätta textilier såsom gardiner, filtar, mjukdjur, kuddöverdrag med mera.
 • Rensa bort kuddar som innehåller skumgummi.
 • Byta ut äldre madrasser med plastöverdrag.
 • Byta ut äldre mattor i plastmaterial till kemikaliesmarta alternativ.
 • Rensa bort plastleksaker äldre än 2007.
 • Rensa bort produkter gjorda i plast som luktar starkt.
 • Rensa bort leksaker tillverkade av plast som är mjuka, hala eller har en fet yta.
 • Inte ha leksaker som är vätskefyllda eller självlysande.
 • Rensa bort plastleksaker som är märkta med återvinningskod 1, 3, 6 eller 7.
 • Rensa bort plastleksaker tillverkade utanför Europa.
 • Alla leksaker ska vara CE-märkta.
 • Utklädningskläder ska inte ha detaljer i metall, material av konstläder samt billiga smycken.
 • Lekleror och slime ska inte innehålla Polyvinylklorid (PVC).
 • Kritor, pennor, färg och lim ska inte innehålla bly eller organiska lösningsmedel.
 • Byggmaterial, rör, slangar och bildäcksmaterial ska inte finnas i leksakssamlingar.
 • Elektronikprylar ska inte användas som lekmaterial.
 • Undvika våtservetter.

I nuläget prioriterar vi att ställa kemikaliekrav vid upphandling av följande produktkategorier:

 • Kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter.
 • Byggvaror.
 • Leksaker och hobbymaterial.
 • Möbler, textilier och inredning.
 • Städtjänster.
 • Livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel.
 • Elektriska och elektroniska produkter.

Så minskar vi avfallet i kommunen

Vi och det kommunala avfallsförbundet Gästrike återvinnare arbetar på flera sätt för att minska avfallet:

Miljökrav i upphandling

Gävle kommun ställer krav på miljömässig hållbarhet när produkter och tjänster upphandlas.

Arbete för minskad nedskräpning

Gävle kommun arbetar aktivt med minskad nedskräpning och attityder kring nedskräpning genom att bland annat delta årligen i Håll Sverige Rents kampanjer Skräpplockardagarna (www.gavle.se/kommunens-service/kommun-och-politik/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/skrapplockardagarna-en-aktion-mot-nedskrapning/).

Runt om i landet och i Gävle plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Det har bidragit till att Gävle kommun två år i rad fått utmärkelsen Sveriges bästa Håll Sverige rent-kommun! Gävle vinner Årets Håll Sverige Rent-kommun | Håll Sverige Rent (hsr.se).

Gävle kommun håller även rent på Gävles gator, gång, och cykelbanor. Läs mer om hur vi arbetar med renhållning.

TaGe-hyllor på Gävles förskolor

Ett flertal av Gävles förskolor har särskilda TaGe-hyllor där föräldrar kan ta och ge kläder, skor och annat som barn använder i småbarnsåldern. Konceptet har även börjat sprida sig till arbetsplatser, kika på den här filmen för att få tips hur du kan göra: https://fb.watch/dI77f7vxU6/

Enkelt att källsortera

Vi jobbar aktivt för att göra det lätt att göra rätt för invånarna när det kommer till källsortera avfallet. Det gör vi genom vårt avfallsförbund Gästrikeåtervinnare. Gästrike återvinnare – Avfall och återvinning (gastrikeatervinnare.se)

Det här händer med ditt avfall: Gästrike återvinnare – Avfall och återvinning (gastrikeatervinnare.se)

Lämna in för återbruk

Gävle kommun arbetar kontinuerligt med att göra det lätt för invånare att göra rätt när det gäller avfallshantering. I ett samarbete med Erikshjälpen, Myrorna och Biståndsgruppen är det möjligt att lämna grejer, kläder och möbler till second hand direkt på återvinningscentralen i Gävle.

Gästrike återvinnare inspirerar

Gästrike återvinnare besöker skolor, vuxengrupper, föreningar och andra intressegrupper för att förmedla kunskap om avfallshantering och hur man kan agera hållbart. Gästrike återvinnare erbjuder också miljöutbildningar för företag för att höja personalens miljökompetens.

Gästrike återvinnare hjälper också företag och gävlebor att få bra lösningar för sortering tex miljörum och miljöhus. Tack vare Gästrike återvinnares EL:IN-skåp går det idag att lämna smått elavfall, lampor och batterier för återvinning i de flesta matbutiker i kommunen.

Länka ihop med informationen på den här sidan: www.gavle.se/kommunens-service/bygga-trafik-och-miljo/miljon-utomhus-och-inomhus/avfall-och-atervinning/

Så använder vi vårt matavfall som resurs

Sedan hösten 2017 omvandlas regionens matavfall till biogas och biogödsel på Gästrike Ekogas AB:s biogasanläggning i Forsbacka. Bolaget samägs av Gävle energi och Gästrike återvinnare och skapar ett lokalt, cirkulärt kretslopp där vi kan ersätta bensin och diesel med en fossilfri biogas till bussar, sopbilar och taxi. Biogödslet sprider lokala bönder på sina åkrar för att återföra viktiga näringsämnen till jorden. Biogödslet innehåller dessutom fosfor, ett av de ämnen som på sikt riskerar att ta slut globalt.

Besök Ekogas AB:s webbplats

Så minskar vi buller och föroreningar

Kommunen har tidigare främst jobbat med bullerdämpande åtgärder på fastigheter. Idag strävar vi även efter att minska trafiken och bullret från den. Tillgång till kollektivtrafik, elbilar, elbussar och tystare asfalt är några exempel på åtgärder. När trafiken minskar blir också luften renare.

Så kan du bidra till en ren och giftfri vardag

Låna sport- och friluftsutrustning på Sportoteket

Sportoteket ger dig möjligheten att testa olika sport- och fritidsaktiviteter utan att behöva köpa utrustningen som krävs. På Sportoteket kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis, bland annat bland annat cyklar, golfset, skateboards, fotbollsskor, flytvästar, sparkcyklar, skridskor och övrig vinterutrustning.

Läs mer om hur du lånar friluftsutrustning på Sportoteket

Karttjänst för hållbara alternativ

Det finns många verksamheter i Gävle med omnejd där du kan hyra, dela, byta, laga, låna, återanvända, ge och få. Du hittar också reparatörer, second hand-butiker och näringsidkare som till viss del erbjuder ett hållbart utbud eller hållbara tjänster. Det kan vara allt från kläder, heminredning och leksaker till material från rivning och ombyggnationer.

I vår karttjänst Smarta kartan hittar du sådana hållbara alternativ. Uppgifter om köp och försäljning finns bara med om det gäller begagnade varor eller möjligheter att få hjälp att reparera saker.

Öppna karttjänsten Smarta kartan

Att källsortera innebär att du sorterar ut så mycket som möjligt så att det hamnar så lite som möjligt i soppåsen. Det gör att du minskar din miljö- och klimatpåverkan och att allt det du sorterar kan återvinnas och användas om och om igen i stället för att förbrännas. Använd Gästrike återvinnares sorteringsguide (Gästrike återvinnare – Avfall och återvinning (gastrikeatervinnare.se) ) när du behöver råd. Lämna returflaskor, PET-flaskor och aluminiumburkar i din butik.

De matrester vi får i våra hem lägger vi i bruna papperspåsar som hämtas av Gästrike Återvinnare. Matavfallet används för att lokalt producera biogas och biogödsel. Genom att producera biogas lokalt kan energin som finns i ditt matavfall tillvaratas på ett klimatsmart sätt. Det bidrar även att vi inte är så beroende av fossila fordonsbränslen och minskar utsläpp av koldioxid, tungmetaller, kväve, sot och svaveloxid. Produktionen av biogödsel minskar behovet av konstgödsel, något som annars kräver stora energimängder vid framställningen.

På Ekogas webbplats kan du läsa mer om hur biogasen produceras på Forsbacka biogasanläggning.

Genom att anmäla nedskräpning och klotter hjälper du oss att se var problemen finns.

Anmäl nedskräpning

Anmäl klotter

Det finns mycket du kan göra i din vardag för att gynna en hållbar utveckling.

Konsument Gästrikland erbjuder tips och råd om hur du kan agera hållbart som konsument.

Se tips för en hållbar vardag på Konsument Gästriklands webbplats

Samarbeten, projekt och särskilda satsningar

Varje vår deltar Gävle kommun i Skräpplockardagarna, Håll Sverige Rents årliga skräpplockarkampanj. Alla som vill vara med, får vara med och tillsammans plockar vi skräp, både för att göra närmiljön lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Läs mer om hur vi arbetar med Skräpplockardagarna här.